Ekológia, eliminácia produkcie odpadu a udržateľný spôsob života s čo najmenším zásahom do okolitého životného prostredia je čoraz väčšou témou nielen na odborných fórach. Podporiť tento trend môžete aj výberom dopravného prostriedku. Zmena začína malými rozhodnutiami.

Zdroj: ZSSK

Od roku 2005 boli v súvislosti s podporou cestovania najväčšie výdavky realizované na rozvoj cestnej infraštruktúry. V posledných rokoch sa však do popredia dostáva otázka udržateľnej mobility, kedy si legislatívy jednotlivých krajín uvedomujú dôležitosť investície do alternatívnych a environmentálnych spôsobov dopravy.

Jedným z najekologickejších spôsobov prepravy je železničná doprava. Cestujúci, ktorí v roku 2018 uprednostnili prepravu vlakom namiesto automobilu, ušetrili až 690-tisíc ton oxidu uhličitého. Toto množstvo dokáže za 365 dní absorbovať rozloha Národného parku Veľká Fatra. Preto záleží na rozhodnutí každého jednotlivca. Pri dennom dochádzaní z Banskej Bystrice do Zvolena počas pracovného týždňa ušetríte až 19 kg CO2. Pri jednorazovej ceste z Bratislavy do Košíc je to takmer 40 kg oxidu uhličitého.

.

PRODUKCIA CO2

Zdroj: ZSSK

.

Uprednostnenie vlakovej dopravy má prínos nielen v úspore CO2, ale aj z pohľadu infraštruktúry. Vlakom sa totiž za rovnaký čas dokáže prepraviť oveľa viac osôb ako autom či autobusom. Na premiestenie 50-tisíc ľudí za hodinu v jednom smere by bola potrebná 175 metrov široká cesta pre osobné autá, 35 metrov široká cesta pre autobusy, ale iba zhruba 9 metrov široká železničná trať.

.

PRIESTOR VYUŽÍVAME EFEKTÍVNE

Na priemiestnenie 50 000 ľudí za hodinu v jednom smere potrebujeme:

Zdroj: ZSSK

.

V porovnaní s ostatnými dopravnými prostriedkami je železničná doprava z dôvodu nižšej spotreby energie i nižších emisií šetrnejšia k životnému prostrediu. V súčasnosti na Slovensku jazdia aj dieselmotorové jednotky, ktoré vďaka pridávaniu kvapalného aditíva AdBlue, vstrekovaného do výfukových plynov, vypúšťajú do vzduchu len neškodnú paru a dusík.

Začnite od seba. Zvoľte si alternatívu, ktorou cestujete rýchlo, pohodlne, spoľahlivo, bezpečne a najmä ekologicky. Kombinácia verejnej dopravy, chôdze, kolobežky či bicykla môže byť novým trendom, ktorého výsledok pomôže celej planéte.

Železničná spoločnosť Slovensko je partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre