Prijmite naše pozvanie na Junior festival 🙂

VSTUP ZADARMO

PRVÝ STUPEŇ ZŠ (v prípade záujmu o program 2. stupňa ZŠ, prosím prejdite na ponuku Druhý stupeň ZŠ vľavo, v prípade záujmu o program pre stredné školy, prosím prejdite na ponuku Stredné školy vľavo)

Základné informácie:

  • Junior festival je rozdelený do 3 blokov. Každý blok má 60 minút. 30 minút tvorí filmový a 30 minút sprievodný program.
  • Filmový program obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.
  • Sprievodné aktivity – naši festivaloví partneri odprezentujú deťom hravou, interaktívnou formou svoje posolstvá, myšlienkami totožné s filmovým programom. Sprievodný program prebieha priamo v kinosále hneď po premietnutí filmov.
  • Po filmovom a sprievodnom programe je pred vstupom do sály pripravené stanovište s lesnou pedagogikou. Na žiakov čakajú viaceré aktivity o lese. V prípade záujmu si treba vyhradiť minimálne 15 minút.
  • Deti prichádzajú v stanovenom čase, v skupinách v sprievode svojich učiteľov.
  • Filmový a sprievodný program nižšie 🙂

Prihlasovanie škôl:   Tomáš Bielovič   e-mail: junior@ekotopfilm.sk  

(V prípade otázok kontaktovať telefonicky: +421 902 500 776)     

! Účasť je podmienená prihlásením a následným potvrdením zo strany festivalu !

.

FILMOVÝ PROGRAM

GAJAH BORNEO   US/08′   BEZ DIALÓGU

Pomocou fázovej animácie sveta z recyklovaného papiera nám pred očami ožíva príbeh slonej rodiny z Bornea inšpirovaný skutočnými udalosťami.

NA TITULKE   IR/04′   BEZ DIALÓGU

Fotograf vstupuje do pralesa a na jeho prekvapenie sa zvieratá predháňajú, aby mu mohli zapózovať pred objektívom a dostali sa na obálku časopisu. Ale prečo?

POZRI SA  LT/03′   BEZ DIALÓGU

Ľudská činnosť nemá na našu planétu vždy pozitívny vplyv. Krátky animovaný film skúma prirodzené cykly výmeny medzi ľuďmi a živočíchmi. Odvážte sa pozrieť a zmeniť svet!

RODISKO  NL/06′   BEZ DIALÓGU

Symbolický príbeh človeka, ktorý prichádza na Zem, kde sa stretáva s odplatou za svoje hriechy formou znečisteného oceánu.

SPRIEVODNÝ PROGRAM