Prijmite naše pozvanie na Junior festival 🙂

VSTUP ZADARMO

STREDNÉ ŠKOLY (v prípade záujmu o program 1. stupňa ZŠ, prosím prejdite na ponuku Prvý stupeň ZŠ vľavo, v prípade záujmu o program 2. stupňa ZŠ, prosím prejdite na ponuku Druhý stupeň ZŠ vľavo)

Základné informácie:

  • Junior festival je rozdelený do 3 blokov. Každý blok má 60 minút. 30 minút tvorí filmový a 30 minút sprievodný program.
  • Filmový program obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.
  • Sprievodné aktivity – naši festivaloví partneri odprezentujú deťom hravou, interaktívnou formou svoje posolstvá, myšlienkami totožné s filmovým programom. Sprievodný program prebieha priamo v kinosále hneď po premietnutí filmov.
  • Deti prichádzajú v stanovenom čase, v skupinách v sprievode svojich učiteľov.
  • Filmový a sprievodný program nižšie 🙂

Prihlasovanie škôl:   Tomáš Bielovič   e-mail: junior@ekotopfilm.sk  

(V prípade otázok kontaktovať telefonicky: +421 902 500 776)     

! Účasť je podmienená prihlásením a následným potvrdením zo strany festivalu !

.

FILMOVÝ PROGRAM

RODISKO   NL/06′   BEZ DIALÓGU

Symbolický príbeh človeka, ktorý prichádza na Zem, kde sa stretáva s odplatou za svoje hriechy formou znečisteného oceánu.

KREHKOSŤ BYTIA   DE/08′   SK DABING

Životný cyklus morskej korytnačky je zložitý. V dnešnej dobe čelia náročným zmenám svojich biotopov a stretávajú sa s novými nebezpečenstvami, ktoré im spôsobujú moderní ľudia. Všetkým druhom morských korytnačiek hrozí vyhynutie. V krátkom filme rozpráva ochrankyňa morských korytnačiek Siân Williamsová z nadácie Gili Eco Trust o tom, prečo je dôležité, aby sa čerstvo vyliahnuté morské korytnačky dostali ihneď do mora, a prečo je najlepšie nechať prírodu, aby sa sama o ne postarala.

ČLOVEK, KTORÝ VYSADIL LES   IN/06′   SK DABING

V roku 1979 uvidel mladík mŕtve zvieratá a hady okolo pustého brehu rieky. Chcel zistiť dôvody týchto úmrtí.  Dôvodom bolo odlesňovanie. Aby živočíchom pomohol, začal vysádzať stromčeky uprostred neúrodnej pustiny v Assame. Každý deň zasadil jeden nový stromček. O 40 rokov neskôr… Vybrali sme sa za ním s kamerou, aby sme si pozreli svet, ktorý vytvoril.

SOS   ID/04′   SK DABING

Obrovské tiesňové volanie SOS vyrezané do plantáže palmového oleja na Sumatre. Jej autor, litovský umelec Ernest Zacharevič, tak upriamil pozornosť na pretrvávajúce ničenie dažďových pralesov v Indonézii, zánik symbolických druhov, ako napríklad orangutan sumatriansky a jeho účinky na globálnu klímu.

BAHÍA – ZÁLIV   CO/07′   SK TITULKY

Pred menej ako 60 rokmi bol záliv Cartagena Bay domovom pre viac ako 200 hektárov koralových útesov, tisíc hektárov morských tráv a osemsto hektárov mangrovníkového lesa. Obývalo ho nespočetné množstvo morských druhov, ktoré tu spolunažívali v súlade s miestnymi komunitami, ktoré z bohatej rozmanitosti tejto oblasti žili. Potom sa sem dostal takzvaný pokrok so svojimi inžinierskymi projektmi a rovnováha sa narušila.  Život sa zo zátoky vytratil a miestne komunity zostali bez prostriedkov na život.

SPRIEVODNÝ PROGRAM