SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5.000.- €  v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Súhrnná správa I.Q 2021

Súhrnná správa IV.Q 2020

Súhrnná správa III.Q 2020

Súhrnná správa II.Q 2020

Súhrnná správa I.Q 2020

Súhrnná správa IV.Q 2019

Súhrnná správa III.Q 2019

Súhrnná správa II.Q 2019

Súhrnná správa I.Q 2019