Elektromobilita je nezastaviteľný trend

Keď bol pojem elektromobilita prvý krát zadefinovaný, týkal sa všetkých [...]