Regionálna tour festivalu Ekotopfilm – Envirofilm je celoročný projekt a jeho cieľom je priniesť do regiónov Slovenska najlepší výber dokumentárnych filmov zo sveta z aktuálneho filmového ročníka.

V spolupráci s mestami a samosprávami je našim každoročným cieľom zavítať do 50 slovenských miest. Snahou festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Preto je pre nás dôležité prinášať tieto témy zrozumiteľne, atraktívne a zábavne čo najširšiemu publiku do všetkých regiónov. V rámci našej tour po Slovensku sa tešíme na každého milovníka života na Zemi.

.

.

FESTIVAL PRE KAŽDÚ VEKOVÚ SKUPINU

Prehliadka víťazných dokumentárnych filmov prebieha vždy dva dni v krajských a jeden deň v okresných mestách.

Doobedie je venované deťom a mládeži v rámci nášho Junior festivalu. Dokumentárne filmy a sprievodný program je prispôsobený vekovej kategórii. Záber je široký, premietame deťom od prvého stupňa základných škôl až po stredné školy. Úlohou sprievodných aktivít je formou prednášok, hier a kvízov informovať nastupujúcu generáciu o ochrane životného prostredia. 

.

FILMOVÝ PROGRAM AJ VO VAŠOM MESTE

V podvečerných hodinách chystáme plátno pre širokú verejnosť. V kinosálach jednotlivých miest premietame víťazné dokumentárne filmy festivalového ročníka z celého sveta. Do každého mesta na našej tour prinášame pútavý filmový program so vstupom pre širokú verejnosť ZADARMO.

V rámci filmového premietania sa snažíme prinášať verejnosti aj zaujímavých speakrov, odborníkov, aktivistov k rôznym diskusiám na aktuálne témy udržateľného rozvoja.

Čakajte nás, prídeme k vám!