Svet automobilizmu čelí každodenným výzvam. Rastú požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a kľúčovou témou sa stáva naše životné prostredie. Konkurenčné prostredie a tlak na inovácie v súlade s trvalou udržateľnosťou sú faktormi rastu pre tých, ktorí sa chcú presadiť a vydržať rýchle tempo dnešnej doby. Toto tempo sa darí permanentne udržať koncernu ZKW, ktorý si počas svojho viac ako 80-ročného pôsobenia na trhu v oblasti automobilového priemyslu vytvoril, a neustále upevňuje, pozíciu spoľahlivého dodávateľa inovatívnych prémiových osvetľovacích systémov a elektroniky.

Za bránami ZKW Slovakia v Krušovciach pri Topoľčanoch, druhého najväčšieho závodu z 10 závodov ZKW Group na celom svete, pracuje viac ako 2300 zamestnancov na svetlách budúcnosti. Aby sa dalo v dnešnom svete vôbec o budúcnosti hovoriť, je nutné pristupovať k našej Zemi tak, ako si zaslúži. Myslieť ekologicky je málo. Uvedomujeme si, že ekologicky sa treba správať.

Zdroj: ZKW

Prvý na Slovensku s certifikátom A0

V roku 2019 sa výrobné priestory spoločnosti rozšírili takmer dvojnásobne. Pri projektovaní a výbere dodávateľov na najväčšie rozšírenie v histórii ZKW Group mali jasnú víziu. Okrem kvality sa zamerali na nákladovo výhodné stavebné technológie šetriace energiu a životné prostredie.

Pri návrhu objektov generálny projektant, spoločnosť REDE-Project s.r.o.  vychádzal z noriem ECODESIGN. Tieto aplikovali tak pri návrhu zateplenia objektu ako aj pri návrhu vzduchotechnických zariadení. Objekt, ktorého výstavbu zabezpečila spoločnosť STRABAG je zateplený fasádnymi panelmi na báze minerálnej vlny s hrúbkou tepelnej izolácie 160mm na stenách a 240mm na streche. Výroba svietidiel má veľa výrobných zariadení, ktoré produkujú teplo. Toto teplo sa ochladzuje vodou alebo vzduchovými výmenníkmi. Dané teplo je akumulované do vody. Takto zohriata voda slúži na kompletné vykurovanie všetkých priestorov haly ako aj na ohrev teplej úžitkovej vody. Väčšina vykurovania je podlahová a teplovzdušná. Podlahové vykurovanie je aj pod priemyselnými podlahami. Táto koncepcia garantuje teplo generované vyhriatou betónovou podlahou až 15 dní aj bez prílevu tepla od strojných zariadení, teda napríklad aj počas vianočných sviatkov, kedy výroba stojí. Všetok vzduch v halách je zbieraný do strešných vzduchotechnických jednotiek s veľkou účinnosťou výmenníkov. Teplo z odvádzaného vzduchu vyhrieva privádzaný čerstvý vzduch a ešte je aj odvádzané do zásobníkov s teplou vodou. Celý areál nemá klasickú kotolňu ale technickú miestnosť, kde sú umiestené výmenníky a nádrže na teplú vodu ako zásobáreň tepla pre podlahové vykurovanie a teplovzdušné vykurovanie. Hala má osvetlenie LED svietidlami.

Všetky tieto opatrenia rezultovali do získania energetického certifikátu A0 pre všetky novo postavené objekty, čo je pri priemyselných stavbách zatiaľ skôr výnimka ako pravidlo a v rámci Slovenska sa jedná vôbec o prvý výrobný objekt s certifikátom A0.

Zdroj: ZKW

Ekotím

Separáciu odpadu, ktorá je v spoločnosti samozrejmosťou, v ZKW posunuli na vyšší level. Medzi zamestnancami šíria jednu z najdôležitejších myšlienok šetriacich našu planétu –  „veci si zaslúžia druhú šancu“. To, čo je pre spoločnosť už nepotrebné, môže byť zaujímavé pre iných. Drevené palety, kovové sudy, kartónové krabice, … –  kreatívnym myslením prichádzajú zamestnanci na zaujímavé tipy ich využitia. Z odpadu sa zrazu stáva paletový nábytok na terasu, vyvýšené záhony, nádoby na kompostovanie, v sudoch v záhradách sa zadržiava cenná dažďová voda.

Región, v ktorom pôsobia je obrazom ľudí, ktorí tam žijú, pracujú, podnikajú. Čistý a upravený areál spoločnosti nestačí. Už niekoľko rokov sa aktívne zúčastňujú na dobrovoľníckych akciách organizovaných v Topoľčanoch. Pomohli upratať Topoľčany, vynoviť a vyčistiť detské ihriská. Rok 2019 ukončili aktivitou, ktorá vnímanie sveta okolo nás znásobila. Opäť sa vrátili k myšlienke dať veciam druhú šancu a zapojili sa ako generálny partner do dobrovoľníckej akcie organizovanej Nadáciou Pontis – „Givingtuesday“. Zamestnanci aj na túto aktivitu reagovali veľmi pozitívne, o čom svedčí  jej výsledok. Celkovo nazbierali 32 kusov 150 litrových vriec ošatenia, obuvi, hračiek, školských potrieb, ktoré putovali do špeciálnych školských zariadení a útulku pre bezdomovcov. Výsledok? ZERO waste, upratané domácnosti a šťastní tí, ktorí sa tešia z maličkostí.

Zdroj: ZKW

„Malými krokmi sa stále posúvame ďalej. Veríme, že upozornenia, ktoré máme v spoločnosti na každom kroku: zhasni svetlo a klimatizáciu, keď odchádzaš z miestnosti;  šetri vodou,… sa stanú zbytočné, pretože každý z nás bude mať ekologické myslenie a správanie v sebe. Už teraz sa tešíme na jún, kedy opäť vybehne ZKW do ulíc a urobí opäť niečo dobré pre „Naše mesto“.“

Komentáre