WWF patrí k najväčším celosvetovým nezávislým organizáciám ochrany prírody vo svete so zastúpením vo viac ako 150 krajinách. Snahou WWF je prispievať k zastaveniu poškodzovania prírodného prostredia Zeme. Venuje sa ochrane biologickej rozmanitosti, ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov. Podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov, znižovanie znečistenia a nadmernej spotreby.

Na Slovensku sa WWF sústredí na ochranu lesov, vôd a veľkých šeliem. Realizuje programy zamerané na záchranu prirodzených starých lesov a pralesov a podporu prírode blízkeho lesného hospodárstva. Presadzuje zelené vodohospodárske opatrenia, zavádzanie opatrení na zmiernenie konfliktov veľkých šeliem s človekom a budovanie migračných koridorov zvierat.

autor: Tomáš Hulík

O veľkých šelmách prídu žiakom základným a stredných škôl porozprávať WWF Slovensko na Junior festival. Každé dieťa pozná tigra, ale málokto vie, že aj v lesoch na Slovensku žijú veľké šelmy. Reč bude nielen o medveďoch a vlkoch, ale aj rysoch. Rys je tajomná mačkovitá šelma veľká asi ako stredne veľký pes. Je veľmi plachý a stretnúť ho v lese je zážitkom na celý život. Na Slovensku rysa musíme chrániť, pretože od nás sa šíri do okolitých krajín Európy. Pre prírodu je veľmi dôležitý vlk. Pôsobí ako sanitár a loví prednostne zvieratá, ktoré sú choré a slabé. Žije vo svorkách a je veľký cestovateľ. Dokáže sa presúvať na veľmi veľké vzdialenosti. Medveď je samotár, ktorý miluje hmyz a lesné plody. Ak mu lesy poskytujú úkryt a dostatok potravy, nemá dôvod schádzať k ľudským obydliam. Všetky šelmy sa ľuďom radšej vyhnú. Stretnúť ich v lese vôbec nie je jednoduché a netreba sa ich báť.

autor: Jerguš Tesák / WWF

Cieľom WWF je prostredníctvom eventov pre verejnosť a školy robiť osvetu v ochrane prírody. Snažia sa deti pre prírodu nadchnúť a cez interaktívne pomôcky a hravé aktivity ich aj niečo o prírode naučiť.  Pravidelne ich môžete stretnúť napríklad na festivale Pohoda v časti Family park, ktorý je celý venovaný deťom. Každý rok prinášajú inú tému. Vlani deti učili, prečo sú dôležité čisté a zdravé rieky a v tomto roku im chcú priblížiť život veľkých šeliem na Slovensku.  

Komentáre