„Sme presvedčení, že je možné, aby sa z poľnohospodárstva stala progresívna oblasť s potenciálom priniesť do života spoločnosti množstvo riešení a produktov s pridanou hodnotou.“

Kto je Vidiecka platforma?

Vidiecka platforma je zoskupenie organizácií podporujúcich trvalo udržateľný život na vidieku. Vznikla v priebehu roka 2014, ktorý bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok rodinných fariem. Momentálne je v nej 26 partnerských organizácií, čo predstavuje  900 individuálnych členov, ktoré sú schopné zastrešiť a zabezpečiť komplexný prístup, aktivity, inovácie a riešenia nevyhnutné pre rozvoj poľnohospodárstva a života na vidieku. Naše návrhy sú posilnené aj o uznávané kapacity z akademickej a výskumnej obce. Vidiecka platforma sa orientuje na podporu mladých, malých, rodinných a ekologických farmárov. 

S Vidieckou platformou a ostatnými hosťami diskusie Vidiek žije! otvoríme témy vízií, ale aj konkrétnych riešení pre agro rezort. Skúsime zistiť aj to, čo nám v rozvoji rezortu bráni. Príďte sa s nami rozprávať o tom, či je možné jednotlivé myšlienky naplniť a aj o tom, ako na to. 

zdroj: Vidiecka platforma

Diskusia Vidiek žije! sa uskutoční na filmovom festivale Ekotopfilm – Envirofilm, v Bratislave 17. mája 2016 od 17:00 do 18:30 a v Banskej Bystrici 16. mája 2016 od 17:30 do 19:00 hod. Medzi našich hostí bude patriť Jarmila Halgašová – riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, Jarmila Dúbravská – riaditeľka odboru poľnohospodárstva a služieb Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory, Jozef Kamenický – štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Boris Zelený – zakladateľ Nadácie Green Foundation, Lucia Gallová – prezidentka Vidieckej platformy, Bohumila Tauchmannová – moderátorka.

Tešíme sa na vás!

Komentáre