Európsky parlament  definoval udržateľný rozvoj ako „zlepšovanie životnej úrovne a blahobytu ľudí v medziach kapacity ekosystémov pri zachovaní prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti pre súčasné a budúce generácie“. Práve človek je chodiaci ekosystém, a tak si nevieme predstaviť aktuálnejšiu a naliehavejšiu tému,  ktorú prinášajú Ženské kruhy na festival Ekotopfilm – Envirofilm prostredníctvom filmu Mikropôrod.

.

Všetok život na Zemi sa vyvíjal z baktérií, ten najzdravší život existuje ako ekosystém / diverzita druhov, ktoré koexistujú a žijú v rovnováhe. Narušením sa ekosystém vychýli z rovnováhy a je ľahko napadnuteľný chorobami, môže dokonca vyhynúť.  Toto sa môže stať v lokálnom ekosystéme, na úrovni celej planéty ale aj na mikroúrovni. Film Mikropôrod prináša verejnosti výsledky aktuálnych výskumov  svetových vedeckých kapacít, ich poznanie z dobrodružnej výskumnej cesty, na ktorú sa vydali s otázkami, kto naozaj my ľudia sme a ako sme ako živočíšny druh mohli tak rýchlo ochorieť. Tak, že v priebehu posledného storočia sa ekosystém človeka dostal do ohrozenia. Prišli sme o tretinu diverzity mikróbov, o 1/3 sa zredukoval mikrobióm človeka.

zdroj: pixabay

Ukazuje sa, že za nárastom ochorení, ktoré poznáme pod názvom „civilizačné“ (napr. astma, cukrovka, celiakia, niektoré druhy rakoviny a duševné choroby) nie sú len fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, nevhodná strava a nedostatok pohybu, ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia.

Odkiaľ náš mikrobióm pochádza? Kde sú zasiate semienka nášho bakteriálneho ekosystému? Ukazuje sa, že už v maternici je dieťa osídľované niektorými kolóniami baktérií. Hlavné osídlenie nastáva počas pôrodu a bezprostredne po ňom. Nesprávnymi pôrodníckymi postupmi a spôsobmi akými zaobchádzame s novorodencami (napr. umývanie po pôrode, separácia od matky, nevhodné medicínske intervencie a rutinné postupy) vytvárame generácie detí s poškodeným imunitným systémom.

zdroj: pixabay

Všetko to začína pôrodom.  Týka sa to nás všetkých, rovnako žien, rovnako mužov, aj detí. Odborníci, spolutvorcovia filmu sú naši súčasníci, reálni ľudia. Posolstvo, ktoré prinášajú by nemalo zostať bez povšimnutia.

Je dôležité, že zachraňujeme lesy, rieky, prírodné bohatstvo, alebo pamiatky. Ale rovnako dôležité je zachrániť človeka.  Zamerajme teda pozornosť na pôrod cez sklíčko mikroskopu, je potrebné vrátiť sa na začiatok, tam nájdeme dôležité odpovede, ktoré si kladieme v súvislosti s budúcnosťou ľudstva.

Príďte sa inšpirovať filmom Mikropôrod a besedou s názvom Ekológia bytia na filmový festival do Bratislavy, do hotela Tatra 16.5.2016 a do Cinemaxu v Banskej Bystrici 17.5.2016.  

Komentáre