Dopravný podnik Bratislava je jediným poskytovateľom MHD na území hlavného mesta SR Bratislava. Hlavným predmetom činnosti DPB je prevádzkovanie trolejbusovej, autobusovej a električkovej dopravy, pričom električková doprava je najstaršou na území SR.

Jedným z cieľov dopravného podniku je chrániť životné prostredie.

Bratislavský dopravca má snahu preferovať ekologickú dopravu a je podporovateľom myšlienky, že električková doprava môže tvoriť nosný dopravný systém v Bratislave. V súčasnosti DPB obmieňa staré vozidlá za ekologické dopravné prostriedky, ktorých kúpu sa podarilo zrealizovať najmä čerpaním prostriedkov z eurofondov.

Električková doprava v Bratislave patrí medzi jednu z najstarších v Európe. Tento rok sa pripomína významné 121. výročie, ktorým oslavujeme prvé vypravené električky v Bratislave.

Zaujímavosťou je, že v čase, kedy sa vo veľkých európskych metropolách doprava obyvateľov zabezpečovala fiakrami či konskými železnicami, v našom hlavnom meste bola postavená elektrická železnica. Napriek tomu, že sa v počiatkoch výstavba elektrických železníc stretávala s rôznymi negatívnymi postojmi, napokon sa túto myšlienku podarilo realizovať.

Medzi významné medzníky električkovej dopravy v Bratislavy okrem postupnej obnovy vozoparku a budovania koľajových tratí patrila aj výstavba tunela pod hradom, ktorá sa začala na jeseň v roku 1943. Najskôr ako protileteckého krytu, neskôr po dokončení v roku 1949 ako dôležitej spojnice pre MHD, napokon, dodnes cez tunel premávajú električky.

Ak sa pozrieme na súčasnosť v porovnaní so začiatkami električkovej dopravy, zaznamenáme diametrálny rozdiel. Históriu si pripomíname počas rôznych podujatí, kedy DPB, a.s. vypravuje do ulíc mesta práve historické električky. Jednou z takýchto príležitostí je určite aj Vianočná električka, ktorá jazdí v Bratislave v predvianočnom čase od roku 2011. Vlani bola vypravená do ulíc už po piaty raz a obyvatelia, ale i turisti si na atraktívne vyzdobenú električku zvykli a radi sa ňou prevezú a tak aspoň na chvíľu zabudnú na predvianočný zhon. Za sprievodu vianočných kolied si možno aj uvedomia, že Vianoce nie sú len darčeky pod stromčekom, ale majú aj silný duchovný rozmer.

Súčasný vozidlový park sa môže pochváliť novými, modernými električkami. Na financovaní nákupu šesťdesiatich nových električiek sa podieľa Európska únia v rámci Operačného programu Doprava, ktorého riadiacim orgánom u nás je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Dodávateľom nových električiek je spoločnosť Škoda Transportation, a. s. Česká Republika.

Tieto moderné električky sú krásne, nízkopodlažné vozidlá vybavené kamerovým systémom, vďaka ktorým sa v nich cestujúca verejnosť môže cítiť bezpečne.

Dopravnému podniku Bratislava ĎAKUJEME, že podporuje Ekotopfilm – Envirofilm festival už niekoľko rokov a že jeho snaha o trvalo udržateľný rozvoj sa stále rozvíja.

Komentáre