Festival v Senici bude trošku špeciálny. V rámci Junior festivalu sme si vymysleli super program pre decká. Okrem dokumentárnych filmov a zaujímavého sprievodného programu Slovenských elektrární na žiakov čakajú tvorivé dielne. Tvorivé dielne budú pozostávať z viacerých stánkov, kde sa deti dozvedia viac o environmentálnych témach a aktivitách rôznych spoločností. Pripravenú sú aj hry a súťaže, takže nudiť sa určite nebudeme 🙂

Stánok ODPADÁČIK

Cieľom je upozorniť ľudí na to, že odpad je surovina, ktorá sa dá využiť. Či už na recykláciu alebo aj s trochou fantázie na umelecké dielka. Krabice, fľaše rôzne obaly, plechovky sú materiálom na výtvarnú tvorbu detí. Deti si môžu prezrieť výrobky a diela svojich spolužiakov z minuloročnej súťaže Odpadáčik – fantázia z odpadu. Školáci budú mať taktiež možnosť dozvedieť sa z akých materiálov sú vyrobené predmety a ako ich správne  triediť. Svoje vedomosti si môžu vyskúšať v súťaži v triedení odpadu.

Stánok CYKLODOPRAVA

Stánok je zameraný na propagáciu cyklodopravy ako alternatívnej dopravy v meste. Cieľom je priblížiť deťom výhody cyklodopravy a sú pre nich pripravené 2 bicykle, ktoré je treba správne vybaviť doplnkami, ktoré umožnia bezpečnú jazdu.

Stánok ZELEŇ – KOZEL

V tomto stánku sa deti informujú o význame zelene a stromov v meste či krajine. Zelene ubúda a zvyšuje sa úbytok vody v krajine, mestá sa otepľujú, trpia suchom. Cieľom je vysvetliť deťom funkciu zelene, pod drobnohľadom bude strom a jeho prínos pre človeka.

Stánok LESY SR

Zamestnanci Lesy SR .š. p., Odštepný závod Šaštín  sa už dlhoročne venujú dobrovoľníckej činnosti s názvom lesná pedagogika.  Cieľom je zaujať a priviesť najmladšiu generáciu k láske k lesu a všetkému, čo s ním súvisí.  Tak isto vysvetliť význam lesníckych zásahov, možno nepopulárnych avšak v hospodárskych lesoch nutných.

Jednou z mnohých aktivít lesnej pedagogicky, ktoré budú predstavené na festivale bude: poznávačka semien lesných drevín – deti majú podľa nápovedy priradiť semienko k drevine, ďalej poznávačka samotných  drevín – priradiť kôru k listu či kôru k ihličiu, či ukážka poľovníckych trofejí  či stôp lesnej zveri, hry s lesníckou tématikou.

Stánok DEMA

Spoločnosť DEMA predstaví elektrobicykle – ich prínos, súvislosti a príležitosti. Študenti budú mať dokonca možnosť elektrobicykel vyskúšať.

Na záver programu si deti môžu napísať odkaz, čo si myslia, že chýba v meste, čo by zmenili, vylepšili z hľadiska životného prostredia. Ich  odkazy budú poslané primátorovi mesta.

Veríme, že decká naším programom potešíme. Už sa na vás všetkých tešíme!

Komentáre