Zdroj: pixabay.com

Nakladanie s odpadmi zrkadlí úroveň našej kultúry. Efektivitu ovplyvňuje okrem dobre fungujúceho systému aj uvedomelosť a kultúrna vyspelosť občanov. Úlohou „smart cities“ je odstrániť všetky prekážky, ktoré bránia čo najvyššej možnej miere recyklácie a zhodnocovania odpadov. Vedeli ste, že mesto Nitra je prvým mestom na Slovensku, ktoré zaviedlo polopodzemné kontajnery? V súčasnosti ich má už 140.

Zdroj: nasanitra.sme.sk

O rozumnom zhodnocovaní odpadov a ďalších „smart“ riešeniach mesta Nitra budeme diskutovať viac na našom festivale 21. júna. O 18:00 nám viac porozprávajú hostia programu „mimo plátna“ a odborníci Ing. László Sólymos – Minister životného prostredia SR, Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. – primátor mesta Nitry, Ing. Ladislav Peniaško – riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb, Ing. Pavel Jakubčin – vedúci oddelenia komunálnych činností a životného prostredia, MsÚ Nitra, Ján Lištinský – spoločnosť Sensoneo j.s.a.

Na náš festival a diskusiu o odpadoch vás pozýva takýmto pozdravom László Sólymos.

Je potrebné, aby sme sa téme odpadového hospodárstva venovali jednotlivo v každom meste a celkovo na Slovensku. Do roku 2020 by malo Slovensko dobehnúť svojich európskych susedov v miere recyklácie, ktorá sa v súčasnosti odhaduje na 12%. Čo je príčinou tak nízkeho výsledku? Aj toto je predmetom diskusie, na ktorú vás všetkých pozývame. Nájdete nás v Mlyny Cinemas. Vstup je ZADARMO!

Komentáre