Každý rok sa na celom svete vyhodí 1,3 miliardy ton jedla, čo je tretina vyrobených potravín. Bežný Slovák vyhodí ročne do koša približne 84,5 kg jedla, pričom najviac potravinového odpadu pochádza práve z domácností.

Študenti Obchodnej fakulty v spolupráci s oikos Bratislava pre udržateľnú ekonómiu a manažment sa tejto problematike venujú a v rámci toho zorganizovali na Ekonomickej univerzite v Bratislave projekt s názvom „Týždeň udržateľnosti“. V priebehu piatich dní organizovali rôzne aktivity, ktoré poukazovali na problém plytvania potravinami. Cieľom tohto projektu bolo upovedomiť študentov aj neštudentov o tom, že jedlo do koša nepatrí.

Týždeň začal premietaním filmu WASTECOOKING, ktorý sme im s radosťou zapožičali. Tento film sme premietali v rámci minulého ročníka nášho festivalu. Autorky projektu ním boli natoľko inšpirované, že celý týždeň pripravovali podujatia zamerané proti plytvaniu potravinami a konzumnému  životnému štýlu.

Zdroj: Denisa Rášová

Týždeň pokračoval diskusiou v Krajanskom centre Kalab, ktorá sa niesla vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Diskutujúcimi boli Alexandra Kolarik a Monika Čermáková z OZ FreeFood a  Miro Jurík z neziskovej organizácie DEPAUL Slovensko, ktorá vykonáva veľmi osožnú prácu –  stará sa o ľudí bez domova. Reč bola aj o verejných chladničkách alebo dumpster divingu (teda ponáraniu sa do kontajnerov), čo je v prípade najzraniteľnejších občanov našej spoločnosti, ľudí bez domova, bežná prax. Avšak tento „šport“ vykonávajú čoraz častejšie aj ľudia, ktorým došla trpezlivosť s plytvaním potravinami. Po diskusii nasledovala ochutnávka ekologických vín od Vinárstva Michala Bažalíka.

Zdroj: Denisa Rášová

Poslednou aktivitou bolo organizovanie Last Minute Cooking v spolupráci s Lidl Slovensko. Študentky spolu s Monikou Čermákovou pripravili rôzne raw koláčiky, pomazánky a ovocie, na ktorom si mohli pochutnať študenti ako aj profesori. Všetko jedlo sa poctivo rozdalo a nič neskončilo v koši!

Zdroj: Denisa Rášová

Téme plytvania jedlom sa budeme venovať aj na našom májovom festivale. Vo filme DOJEDZ TO: PRÍBEH O PLYTVANÍ JEDLOM vám predstavíme zhrozujúce fakty o vyhadzovaní jedla. Príďte sa pozrieť!

Komentáre