Tešíme sa, že náš festival opäť uvítal aj primátor Bratislavy – JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Zaujíma vás, ako berie ochranu životného prostredia on sám? A akú politiku trvalo udržateľného rozvoja presadzuje v meste Bratislava? Odpoveď nájdeme v jeho slovách. 

Ivo Nesrovnal – primátor mesta Bratislava

„Milí priatelia a ochrancovia Zeme,

vážim si, že tradícia medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm ostáva zachovaná a tento úspešný festival pokračuje ďalším ročníkom, počas ktorého si budú môcť návštevníci festivalu pozrieť desiatky zaujímavých dokumentárnych filmov so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj planéty a to, čo jej hrozí. Súčasťou podujatia bude aj bohatý sprievodný program v podobe prednášok a diskusií na tému ochrany životného prostredia. Súčasne je pre mňa potešením, že po vzácnom hosťovi z minulého roka Jane Goodall k nám do Bratislavy zavíta ďalšia mimoriadne vzácna osoba, ktorá obhajuje záujmy Zeme a bije sa za jej práva, a tou je oceňovaná a medzinárodne uznávaná právnička Polly Higgins.

Environmentálne problémy trápia celý svet a či si to chceme pripustiť alebo nie, najväčšiu vinu má na tom človek. Ako napovedá aj nosná téma festivalu na tento rok, ak včas nepomôžeme Matke Zemi svojím uvedomelejším chovaním voči životnému prostrediu, na konci evolúcie nás nečaká krása, ale skaza. Zem nám už vydala svoje poklady, je na nás ako s nimi starostlivo naložíme, nielen teraz, ale aj po ďalšie generácie. Paradoxom je, že technický pokrok a priemyselná revolúcia naštartovali opačné procesy vedúce k veľkému zrýchleniu sveta. Výsledkom je extrémny nárast výroby a nadspotreba, ktoré spôsobujú nadbytok odpadov a skrz tieto nekontrolované ľudské činnosti a limitované možnosti planéty vyrovnať sa s odpadmi, tak dochádza ku globálnemu otepľovaniu, pretože sa spotrebúva čoraz väčšie množstvo energie.

V súvislosti s trendom sťahovania čoraz väčšieho počtu ľudí do miest, mestá dnes preberajú zodpovednosť za život čoraz väčšieho počtu obyvateľov a prispievajú k udržateľnej budúcnosti ľudstva. Uvedomujeme si to aj v našom hlavnom meste, preto sa usilujeme nové technológie, či už ide o odpadové hospodárstvo so zameraním na obnoviteľné zdroje energie a redukovanie skleníkových plynov alebo manažment vody, rozumne využívať pre život svojich obyvateľov aj pre lepšie zdravie našej planéty.

Téma vody je dnes vo verejných politikách nezastupiteľná a súčasne bola aj jednou z prioritných tém minuloročného predsedníctva SR v Rade EÚ. Hospodárenie s vodou v čase ekologickej krízy a rozvíjajúceho sa urbanizmu predstavuje výzvu pre mestá, na ktorú musíme byť pripravení. Klimatické zmeny a strategické hospodárenie s vodou, aj keď jej nedostatok v našich zemepisných šírkach zatiaľ výrazne nepociťujeme, vyžaduje systematické preventívne riešenia, ktoré sú zhrnuté v posolstve o vode v mestách, ktoré sme za pomoci odborníkov na vodný manažment skoncipovali a predstavili na medzinárodnej konferencii Mestá a voda v októbri 2016 a zaslali starostom slovenských miest a primátorov európskych miest, aby sa stali súčasťou ich mestskej agendy pri formovaní trvalo udržateľných politík miest v oblasti manažmentu s pitnou, odpadovou či zrážkovou vodou.

Podporujeme celosvetové podujatia ako Hodina Zeme, ktoré upozorňujú na dôležitosť zlepšenia chovanie voči Zemi, navyše sa Bratislava pred tromi rokmi zapojila do výnimočného projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“ v oblasti zadržiavania zrážok v mestskom prostredí, keďže mestá sa nielen zahusťujú, ale aj otepľujú v dôsledku klimatických zmien a globálneho otepľovania. Cieľom tohto takmer trojročného projektu bolo okrem zvýšenia pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy zvýšiť podiel zelených plôch a zabezpečiť výsadbu nových stromov v meste pre lepšie zadržiavanie vody zo zrážok vo vybraných mestských lokalitách.

Prečerpanie zdrojov a nedostatok vody bude klásť zvýšené nároky na šetrenie vodou a energiami. Základným predpokladom na zmenu a lepší život je jednoznačne zmena správania a uplatňovanie zdravšieho životného štýlu. Sem spadá popri iných aktivitách ľudskej činnosti napríklad aj uprednostňovanie verejnej hromadnej dopravy pred individuálnou osobnou dopravou na zmiernenie negatívnych klimatických zmien, keďže aj to je jedna z možností, ako šetriť životné prostredie a prispieť k trvalo udržateľnej budúcnosti života na planéte. Toto nie je problém jednotlivca, ale nás všetkých. Nedá sa riešiť izolovane.

Otázka klimatických podmienok je a zostáva predovšetkým otázkou hodnôt, t.j. buď cítime zodpovednosť za ďalšie generácie a budeme sa snažiť tento proces negatívnych dôsledkov klimatických zmien brzdiť alebo… je to na každom z nás a našich každodenných ústupkoch na vlastnom pohodlí v prospech planéty. A len pre zaujímavosť jeden šokujúci fakt na záver, verili by ste, že viac ľudí na planéte ma mobilný telefón ako toaletu?

Za podporu mesta Bratislava a slová primátora ĎAKUJEME. Veríme, že vás tieto vety inšpirovali dozvedieť sa o trvalo udržateľnosti viac a zavítate 22. – 26. mája. k nám na festival. Budeme sa tešiť! 

Komentáre