Spoločnosť Synklad Energy je popredný dodávateľ potrubných systémov významným montážnym spoločnostiam V Čechách a na Slovensku. Spoločnosť dokáže na mieru dodať potrubia do akéhokoľvek projektu, pomôcť optimalizovať náklady a spolu s drážkovaným systémom Victaulic dať konkurenčnú výhodu v podobe úspory nákladov, značnej rýchlosti montáže ako i prestíže finálnej podoby realizovaného diela.

Zdroj: synkladenergy.sk

S potrubiami a s drážkovaným systémom Victaulic (oficiálny zástupca) má spoločnosť Synklad Energy viac ako 10 ročné skúsenosti či už na poli realizácie, dodávok, servisu a poradenstva, ktoré zúročili na mnohých stavbách v Čechách, na Slovensku i v zahraničí a to v širokej škále priemyslu – od komerčných stavieb až po energetiku.

Synklad Energy je partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ktorému záleží na zachovaní zdravého životného prostredia pre budúce generácie.

Komentáre