Spoločnosť TIMED bola založená v roku 1990 v Bratislave. V súčasnosti je silným partnerom pre zdravotnícke zariadenia so zameraním na zdravotnícke pomôcky, lieky, prístrojovú techniku a ostatný pomocný sortiment. Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať služby klientom v oblasti marketingu, predaja a distribúcie zdravotníckych pomôcok a liekov a predaja a servisu medicínskych prístrojov. Od začiatku svojej existencie upriamila spoločnosť TIMED svoju činnosť na rozvoj obchodných vzťahov založených na korektnosti a profesionalite; riadi sa etickým kódexom.

Zdroj: timed.sk

Stratégiou spoločnosti je spoľahlivé obchodné partnerstvo pre klientov; udržiavanie úzkych kontaktov so zákazníkmi a pohotové reagovanie na ich požiadavky, zvyšovanie stabilizácie riadenia procesov, zvyšovanie profesionality, odbornosti a zručnosti pracovníkov, vytváranie a zachovávanie stabilného priateľského prostredia pre zamestnancov a v neposlednom rade chránenie dobrého mena spoločnosti. 

Nakoľko spoločnosti TIMED záleží na životnom prostredí, podporuje tradičný festival Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu ďakujeme.

Komentáre