SYNKLAD je výrobno obchodný holding, ktorý zoskupuje a zastrešuje výrobné spoločnosti v oblasti priemyselných armatúr a čerpadiel. Zabezpečuje zahraničnú obchodnú a dodávateľskú činnosť v oblasti priemyselných armatúr a čerpadiel na teritóriách Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan.

Spoločnosti v skupine SYNKLAD sa zaoberajú vývojom, výrobou, predajom a servisom priemyselných armatúr, čerpadiel, priemyselných agregátov a potrubných systémov. Zahraničný obchod zabezpečuje profesionálny pracovný tím, ktorý má dvadsaťročné skúsenosti so zahraničným obchodom.

V spolupráci so strategickými partnermi ponúka spoločnosť komplexné riešenia výstavby a rekonštrukcie technologických celkov, vrátane dodávok zariadení a prislúchajúcich priemyselných armatúr, čerpadiel a potrubných systémov.

Zdroj: pexels.com

K zabezpečeniu rekonštrukcií a výstavby technologických celkov významne prispieva vlastná projekčná činnosť a následná realizácia v zmysle šéfmontáží, resp. komplexnej montáže. Samozrejmosťou je realizácia profesionálneho záručného a pozáručného servisu, vo vlastných výrobných závodoch, v prípade požiadaviek aj priamo u zákazníka.

Parametre a kvalita výrobkov a služieb spoločnosti sú potvrdené všetkými potrebnými certifikátmi, spĺňajú kritériá aj najnáročnejších aplikácií priemyslu. Synklad je strategickým dodávateľom významných spoločností v odvetviach petrochémie, chémie, energetiky, plynárenského priemyslu a vodného hospodárstva. Výskumno-vývojová základňa výrobných spoločností Synklad zabezpečuje neustály rast úžitkových vlastností ich produkcie.

Nakoľko spoločnosti záleží aj na udržateľnosti, podporuje filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm. Za prejavenú dôveru ďakujeme.

Komentáre