Aj tento rok festival Ekotopfilm – Envirofilm víta i primátor mesta Banská Bytsrica – Ján Nosko.

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

„Milí čitatelia festivalových novín, priatelia ochrany prírody,

opäť je tu týždeň, ktorý rozkvitne ekologickými témami. Som presvedčený, že jubilejný 45. ročník festivalu Ekotopfilm – Envirofilm prinesie nové pohľady, nastolí podnetné diskusie, ponúkne rôznorodé názory a najmä, opäť nás prinúti uvedomiť si význam ekológie a riziká našej ľahostajnosti.

Banskej Bystrici miesto na mape zeleného festivalu právom patrí. O snímky,  projekcie a sprievodné podujatia venované environmentálnym témam je v našom meste každoročne veľký divácky záujem.

.

V tejto súvislosti mi nedá nepripomenúť, že mesto pod Urpínom má zvýšené povedomie o význame ochrany životného prostredia, takpovediac, vo svojej genetickej výbave. A nie je to len dôsledok prírodného rámca, do ktorého je naša Perla Pohronia zasadená. Je všeobecne známe, že ako samospráva podporujeme celý rad aktivít prispievajúcich k lepšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Tradičná jarné akcia známa pod názvom Za krajšie mesto každoročne priláka do ulíc, parkov a na zelené priestranstvá Banskobystričanov všetkých vekových kategórií. Výsledkom nášho spoločného snaženia sú tony vyzbieraného odpadu a čistejšia jarná Banská Bystrica. Teší ma, že okrem súčinnosti obyvateľov sa môžeme stále častejšie spoľahnúť aj na zodpovedný a aktívny prístup subjektov a firiem, ktorým ochrana životného prostredia nie je ľahostajná.

Šírenie povedomia o význame ochrany životného prostredia však nie je len otázkou tradičných celomestských aktivít. Prispieva k nemu aj potrebná diskusia a polemika. Hľadanie krehkej rovnováhy medzi snahou rozširovať zelené plochy a požiadavkami na budovanie parkovísk, medzi výstavbou cyklotrás a nevyhnutným výrubom stromov, medzi nárastom individuálneho motorovej dopravy a snahou prilákať ľudí do ekologických autobusov MHD. Je našou povinnosťou ponúkať nové riešenia, ktoré budú mať okrem prívlastku eko aj podobu smart, to je naša ambícia.

Vážení čitatelia, milí festivaloví návštevníci,

nech je tohtoročný Ekotopfilm – Envirofilm platformou, ktorá spojí nielen filmárov a tvorcov mapujúcich zelené témy, ale nech je aj dôvodom na stretnutia všetkých, ktorým trvalo udržateľný rozvoj, ochrana prírody a environmentálna zodpovednosť nie sú ľahostajné. Dovoľte mi zároveň vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa o úspešný priebeh festivalu starajú a návštevníkom popriať veľa spokojnosti a inšpirácií.

Primátorovi Banskej Bystrice ďakujeme za pozvanie a angažovanosť na festivale.

Komentáre