Jednou z tém tohto festivalového ročníka je VODA. Ako vníma ochranu vody na Slovensku a životného prostredia celkovo minister životného prostredia Lászlo Sólymos? Prečítajte si v jeho príhovore.

Vážené dámy, vážení páni,

festival Ekotopfilm – Envirofilm si osobne vážim. Poukazuje na význam ochrany životného prostredia. Hneď dvomi spôsobmi. Poukazuje na svet, ktorý máme. A pripomína, aké bezútešné miesto by nám ostalo, ak by sme na ochranu životného prostredia rezignovali.

László Sólymos, minister životného prostredia SR

Nehovorím to prvýkrát, no budem to opakovať stále. Najväčšou hrozbou pre životné prostredie nie je drancovanie prírodných zdrojov, znečisťovanie ovzdušia či nezodpovednosť pri nakladaní s odpadom. Skutočným rizikom je ľahostajnosť. Pretože o ľahostajnosť sa všetky ohrozenia životného prostredia opierajú.

Vraví sa, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť. Osobne tomu verím. Práve preto je filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm príležitosť vidieť výsledky ľahostajnosti a obete ľahostajnosti na vlastné oči. Zatiaľ len na filmovom plátne ako jeden zo scenárov.

Dvojnásobne to platí pri jednej z tém tohto ročníka festivalu – pri vode. Práve jej ochrana nás na rezorte v súčasnosti zamestnáva zrejme najviac. Zaoberáme sa ňou hneď z viacerých uhlov. Postupne čistíme krajinu od dedičstva z éry socializmu – od starých environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko aj pre podzemné vody. V súčasnosti máme 270 envirozáťaží v rôznom štádiu rozpracovanosti.

Rovnako intenzívne pracujeme aj na ochrane vody. Pripravujeme zákon, ktorý mení pohľad štátu na ochranu najvzácnejších zásobární vody. A do tretice nezabúdame ani na dopady zmeny klímy. Práve na vode sa zmena klímy odráža najviditeľnejšie. Napríklad fenoménom sucha. I v tomto prípade robíme maximum, aby sme aj týmto dopadom zmeny klímy vedeli predchádzať.

Dámy a páni, 

Ako som písal v úvode. Na tomto festivale sú spravidla dve skupiny filmov. Jedna skupina nám pripomína, čo máme. Druhá kreslí scenáre, čo bude, ak o to prídeme. Musíme spraviť všetko preto, aby prvá skupina záberov v budúcnosti dominovala. Nie len na festivaloch.

Ďakujeme pánovi ministrovi za prívetivé slová a Ministerstvu životného prostredia za to, že festival Ekotopfilm – Envirofilm podporuje a víta i tento rok.

Komentáre