Na našom festivale vám prinášame to najlepšie z dokumentárnych filmov z celého sveta. Ale okrem filmového zážitku, vám dávame možnosť porozprávať sa o problémoch týkajúcich sa životného prostredia práve vo vašom okolí.

O čom je program MIMO PLÁTNA?

Mimo plátna sa na našom festivale rozprávame a diskutujeme s odborníkmi, ktorí sa danej problematike venujú. Začína sa vo forme prednášky, kedy náš hosť otvorí tému a priblíži ju aj laickému publiku. Cieľom je u verejnosti vzbudiť záujem a vyvolať otázky, ktoré budú viesť k diskusii. Tejto časti festivalového programu je venovaná hodinka. A ako je už u nás zvykom, vstup na náš festival je zadarmo.

.

V rámci našej tour sa 17. februára chystáme do Levoče. Do Kina Úsmev prichádzame s významnými hosťami a o 18:00 hod. budeme MIMO PLÁTNA riešiť AKO DOSTAŤ SLOVENSKO NA EURÓPSKU ÚROVEŇ?

Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Recyklujeme žalostných 12% odpadu, zvyšok končí na skládkach. Európskym priemerom je 32% (2012). Švédsko nedávno ohromilo 99% úspešnosťou v zhodnocovaní a recyklovaní odpadu, Dánsku sa darí zrecyklovať 45% odpadu. Ako vieme na Slovensku toto číslo spoločnými silami zvýšiť?

Zdroj: brantnerpoprad.sk

Naším prvým hosťom je Mária Bonková zo spoločnosti Brantner Poprad, ktorá nás uvedie do problematiky odpadov a oboznámi nás s ich negatívnymi dopadmi na životné prostredie, zodpovie otázky týkajúce sa triedeného odpadu. Budeme riešiť čo robiť, aby sme eliminovali škodlivý dopad odpadov na životné prostredie, predišli vzniku odpadov, taktiež sa budeme venovať opätovnému použitiu a triedeniu odpadov za účelom zhodnotenia. Preberieme si, kde končí nevytriedený odpad vo vašom regióne a nakoniec si zhodnotíme možnosti v odpadovom hospodárstve na Slovensku či priamo v regióne Levoča.

Soňa Lesňáková

Ďalším hosťom je Soňa Lesňáková, ktorá príde porozprávať o projekte Zelená hliadka Levoča. Zelená hliadka je neformálnou, otvorenou a prístupnou skupinou ľudí, ktorí majú záujem o ochranu životného prostredia. Prioritným cieľom je čistota mesta, a to prostredníctvom dobrovoľného zberu odpadkov a budúcnosti environmentálne aktivity chcú rozširovať. Zatiaľ sa však môžu pochváliť, že spolu so základnými, strednými školami, materskou školou a ostatnými dobrovoľníkmi vyzbierali na Deň Zeme okolo 100 vriec odpadu. Priala by si, aby ľudia prebrali zodpovednosť za ďalšie generácie a začali sa správať podľa princípov priateľských k prírode a v duchu motta: „Máme iba jednu planétu na život“

Zdroj: Zelená hliadka – Levoča

O téme odpadov nám porozpráva aj odborník a manažér pre samosprávu Stanislav Ďuriček zo spoločnosti Natur-pack. Zameriava sa na komunikáciu s obcami a mestami, ktoré má spoločnosť zazmluvnené vo východoslovenskom regióne. Dôležitým faktorom je spolupráca so zvozovými spoločnosťami, ktoré na území uvedených obcí vykonávajú triedený zber komunálneho odpadu pre zložky odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

Stanislav Ďuriček

Veríme, že sme vás našou programovou ponukou zaujali a prídete nás pozrieť. A nezabúdajte, že vstup na náš festival sa neplatí 🙂

Tešíme sa na vás!

Komentáre