Zelená župa v rámci svojho projektu hostila v piatok 18. mája 2018 na župnom úrade konferenciu Zelenej školy – školy zmeny, pod ktorej organizáciu sa podpísalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Environmentálny projekt s názvom Zelená škola sa každým rokom teší väčšej a väčšej obľube. Zapájajú sa doň materské, základné i stredné školy, ktorým nie je ľahostajná ochrana životného prostredia. V školskom roku 2017/2018 je to 321 škôl na Slovensku. Celý projekt je zameraný nielen na pozitívne zmeny v oblasti životného prostredia, ale aj na zmeny vo vzájomných vzťahoch, spolupráci učiteľov so žiakmi a celkovej atmosfére na školách.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

Vypočuť si pozitívne príbehy žiakov a učiteľov, ktoré sa vydali po „zelenej“ ceste a enviroprojektom Zelenej školy každým dňom žijú, prišla na župný úrad zaplnená Kongresová sála. V nej zástupcovia piatich škôl prezentovali svoje environmentálne aktivity a činnosti, ktoré v školských priestoroch spolu so svojimi žiakmi či študentmi realizujú. Predstavená bola široká škála aktivít, od úprav okolia v školskom areáli, cez sadenie stromov či kvetín vo vytvorených školských záhradách, zbieranie a triedenie odpadu, až po vytvorenie si vlastných slnečných hodín. S praktickými príkladmi dobrej praxe Zelených škôl oboznámili prítomných pedagógovia zo Základnej školy Karloveská Bratislava, Materskej školy Hollého Hlohovec, Gymnázia Brezno, Základnej školy Škrabáka Dolný Kubín či Základnej školy J. Fándlyho Sereď.

Na konferencii vystúpili tiež odborníci z environmentálnej oblasti, medzi nimi aj riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica Juraj Hipš, ktorý predviedol praktický návod práce s piatimi technologickými ukážkami a prístupmi, ktoré môžu pedagógovia využiť priamo vo vyučovacom procese na školách. Pozvanie prijal aj riaditeľ Centra environmentálnych aktivít Trenčín Richard Medal, ktorý patrí k jednému zo zakladateľov programu Zelená škola i programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Ten vo svojej prednáške na vybraných projektoch ukázal, ako sa vďaka nemu rozvíjajú u zapojených študentov kvality eko-občana. O detských lesných kluboch na Slovensku porozprávala poslucháčom Lenka Hrúzová. Ich cieľom je každodenný autentický kontakt detí s prírodou, ktorý im okrem budovania vzťahu k nej zlepšuje fyzické i psychické zdravie a motorické schopnosti.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

Konferencia hostila aj manažéra českej Ekoškoly Jána Smrčka, ktorý predstavil inšpiratívne príbehy českých škôl, ktoré environmentálne myšlienky Zelenej školy podobne ako na Slovensku prenášajú do školskej i lokálnej komunity. Fungovanie pražského prírodného gymnázia a model jeho školskej samosprávy priblížil na envirostretnutí na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja jeho študent Samuel Šulc. „Čím viac sa deti zapoja, tým viac sa naučia nielen určitým organizačným kompetenciám, či schopnosti vyjadriť svoj názor, ale získajú aj dobrý vzťah ku spoločenstvu,“ odkázal prostredníctvom Samuela riaditeľ gymnázia František Tichý.

Zelenú župu na konferencii zastupovala programová manažérka grantu Zelené oči Dana Gavalierová. „Som veľmi rada, že to bol práve náš úrad, ktorý hostil túto celoslovenskú konferenciu programu Zelená škola, ktorý okrem toho, že pomáha zlepšovať prístup ľudí k životnému prostrediu, učí aj aktívnemu občianstvu, ktoré dnes bolo jednou z kľúčových tém prezentácií. Som presvedčená, že si účastníci odnášajú domov množstvo podnetných a inšpirujúcich nápadov a hlavne chuť prispieť k pozitívnej zmene, či už vo svojej škole alebo meste. Dúfam, že práve účastníci konferencie z Trenčianskeho kraja zúročia získané vedomosti o tom, čo TSK pre životné prostredie robí a využijú grantový program Zelené oči, ktorý im pri premene svojej školy na zelenú vie podať pomocnú ruku. Verím, že aj vďaka tejto konferencii bude v našom kraji zelených škôl len pribúdať a naša župa bude viac zelenšou,“ uviedla Dana Gavalierová.

V Trenčianskom kraji sa titulom Zelenej školy okrem iného pýšia aj niektoré stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), a to konkrétne Gymnázium Dubnica nad Váhom, Gymnázium Púchov, Gymnázium Považská Bystrica, či Stredná odborná škola Pruské.

Trenčiansky samosprávny kraj je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre