Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA sa okrem služieb pre výrobcov a dovozcov elektroodpadu zameriava aj na zodpovedný prístup k podnikaniu. V branži, v ktorej pôsobí, to znamená ponúknuť osvetu pri triedení odpadu už najmenším deťom.

Zbierame použité batérie so Šmudlom

V marci 2017 odštartovala SEWA v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE úspešný projekt „Zbierame použité batérie so Šmudlom“. Jeho cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov. V rámci eko-výchovy sa tak deti naučia správne triediť odpady a dozvedia sa, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie do obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody. Do projektu sa za rok a pol jeho existencie zapojilo 93 materských škôl a takmer 10 tisíc detí, ktoré spolu vyzbierali viac ako 7 tisíc ton použitých batérií.

Foto: Mgr. Šárová, Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie

Vymeňte odpad za lopty!

Každá škola má vo svojom majetku evidované množstvo elektrozariadení – od kalkulačiek a magnetofónov cez počítače, tlačiarne až po televízory a rôzne veľké spotrebiče. Keď doslúžia, zriaďovateľ je povinný postarať sa o ich ekologickú recykláciu a v prípade kontroly sa preukázať príslušným potvrdením. SEWA už od roku 2014 bezplatne odváža vyradené elektrozariadenia zo škôl a školských zariadení. Okrem zabezpečenia samotného odvozu škole vystaví aj všetky potvrdenia a za odmenu poskytne športové lopty pre žiakov. Do projektu „Vymeňte elektroodpad za lopty!“ sa v priebehu rokov 2014 – 2017 zapojilo už 330 škôl, ktoré za vyzbierané kilogramy dostali 667 kusov športových lôpt. Každá zapojená škola automaticky získa Zelený certifikát a sériu audio nahrávok určenú pre školský rozhlas, z ktorej sa žiaci a študenti dozvedia, ako a prečo je dôležité triediť odpad.

Foto: Mgr. Šárová, Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie

Rovesnícke vzdelávanie pre generáciu „Z“

Kým v materských školách sú princípy triedenia odpadu veľmi dobre aplikovateľné napríklad na prenosných batériách z hračiek, v prípade starších detí a mládeže SEWA rozšírila vzdelávacie aktivity aj na problematiku elektroodpadu ako takého. V spolupráci s neziskovou organizáciou ŽIVICA v septembri 2017 odštartoval pilotný projekt rovesníckeho vzdelávania na desiatich základných a stredných školách, v rámci ktorého sa žiakom podarilo vyzbierať takmer 14 tisíc ton elektroodpadu. Bežné dennodenné aktivity mladej generácie sú dnes oveľa viac spojené s využívaním spotrebnej elektroniky a informačných technológií, preto sa projekt zameriava na vysvetľovanie životného cyklu elektrospotrebičov od ich každodenného používania až po ekologické spracovanie.

SEWA je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre