Banská Bystrica ako mesto obkolesené lesmi a strážené horami každoročne vyzýva na skrášlenie verejných priestorov, oddychových lokalít i vytváranie nových možností pre šport a relax. V rámci skvalitňovania životného prostredia neraz spolupracujeme s dobrovoľníkmi, realizujeme projekty v spolupráci s občianskymi združeniami, nadáciami, športovcami i školami.

Zdroj: banskabystrica.sk

Významným projektom obnovy bola iniciatíva so zapojením verejnosti a športovcov nazvaná „Mosty, ktoré spájajú nielen brehy“. Projekt  riešil dva výrazné problémy dnešnej doby. Prvým je nedostatočné budovanie komunity, druhým sú zdevastované verejné priestory. Cieľom bolo vyčistiť koryto a brehy vodného toku Udurná, priestor rozsiahleho detského ihriska, spracovanie architektonickej štúdie na vzhľad priestoru so zohľadnením predstáv obyvateľov a rekonštrukcia zábradlí mostov. Vďaka projektu pribudli odpadkové koše, koše na psie exkrementy, lavičky, cyklostojany a informačné tabule.

Mesto Banská Bystrica zrealizovalo aj viacero projektov na obnovu priestorov pre šport, ktoré boli zanedbané a neudržiavané. Vďaka spolupráci samosprávy a Občianskej cykloiniciatívy (OCI BB) sa podarilo zrevitalizovať územia v okolí prameňa Medokýš, ktorý tvorí jednu zo zastávok na trase Podlavická cyklotrasa.

Zdroj: ocibb.sk

Banskobystrická radnica nezaostáva ani v boji s aktuálnym problémom odstraňovania inváznych rastlín. Za zmienku stojí spolupráca s Univerzitou Mateja Bela, v rámci ktorej študenti mapujú územia s výskytom nebezpečných inváznych rastlín. Následne písomne vyzývajú dotknutých majiteľov pozemkov na okamžité odstránenie nežiadúceho porastu. Osvedčila sa im aj spolupráca s iniciatívnymi združeniami cyklistov, ktorí pri svojich potulkách v intraviláne mesta mapujú a posielajú podnety týkajúce sa životného prostredia.

Mesto Banská Bystrica každoročne realizuje aktivity a hľadá možnosti, ako sa zapojiť do ochrany nášho životného prostredia. Aj tento rok je spoluorganizátorom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý sa bude odohrávať 22. – 26. mája 2017 v Europa SC, za čo ĎAKUJEME. Pozývame vás všetkých, príďte sa pozrieť na dokumentárne filmy z celého sveta a zaujímavé inšpiratívne diskusie. Tešíme sa na vás!

Komentáre