Mesto Senica v posledných rokoch výrazne aplikuje ekologický prístup v riadení miestnej samosprávy. Do svojich plánov zaradila okrem iného aj podporu rozvoja elektromobility v meste.

Zdroj: HÍLEK

Pre rozvoj tohto typu dopravy je nevyhnutnou podmienkou najmä sieť dobíjacích staníc. V rámci mesta je od júna tohto roka dostupná nová stanica. Tá vyrástla v tesnej blízkosti novopostaveného autosalónu Hyundai na Vajanského ulici v Senici.

„Hyundai patrí jednoznačne medzi najpokrokovejšie automobilky na svete. Za krátky čas dosiahol to, čo sa iným nepodarilo ani za dvojnásobný čas. Už dlhšie ponúka viacero elektromobilov či plug-in hybridných vozidiel. Tieto vozidlá už v súčasnosti ponúkame aj Seničanom a zákazníkom z okolia. Vrátane služieb nabíjacej stanice“, uviedol na margo elektromobility v meste Ing. Jozef Hílek, predseda predstavenstva spoločnosti HÍLEK, ktorá novú službu v meste ponúka.

Zdroj: HÍLEK

V plánoch radnice je aj nákup elekromobilu. V prípade, že sa tento plán stane skutočnosťou, bude to ďalší krok k „ozeleneniu“ dopravy v meste.

HÍLEK je partnerom festivalovej Tour Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre