Po minuloročnom úspechu prednášky „Príbeh lesa od semena po strom“, ktorej sa počas uplynulého ročníka festivalu zúčastnilo viac ako 3000 detí, sa logistická spoločnosť DB Schenker rozhodla v tejto aktivite pokračovať. Deti, ktoré navštívia Junior festival vo vybraných mestách, si aj tento rok odnesú z prednášok nielen zaujímavé informácie ale aj živé stromčeky.

Logistická a prepravná spoločnosť DB Schenker je partnerom festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji už niekoľko rokov.  Okrem logistickej podpory organizuje aj prednášky zamerané na spoznanie lesa a jeho významu pre nás všetkých. Na pomoc si minulý i tento rok pozýva organizáciu Lesy SR, odštepný závod Semenoles, ktorá sa venuje lesnému škôlkarstvu, semenárstvu a zodpovedá za zachovanie genofondu lesných drevín na Slovensku.

zdroj: dbschenker.sk

Deti sa počas prednášky dozvedia, ako sa pestujú stromy, ako sa o ne lesníci starajú, čo všetko nám lesy prinášajú a aj to, koľko stromov a ako rýchlo by sme museli vysadiť, aby sme vykompenzovali celosvetovú produkciu CO2. Aby bolo učenie aktívnym procesom, dostanú deti ako darček sadenice stromčekov, ktorú si následne bude môcť spoločne zasadiť napríklad na školskom dvore a sledovať, ako rastú.

Táto symbolická aktivita súvisí aj s našim spôsobom práce, pretože podporuje proaktívny prístup. Ako poskytovateľ logistických služieb musíme totiž vždy myslieť o krok dopredu, hľadať a prinášať riešenia. Preto chceme aj deťom umožniť aktívne prispieť k zlepšovaniu prostredia v ktorom žijú a zároveň v nich vzbudiť záujem o ochranu lesa a hodnôt, ktoré predstavuje,“ uzatvára Dietmar Schmickl, generálny riaditeľ DB Schenker na Slovensku.

Žiaci si odnášajú stromčeky z Junior festivalu v Bratislave.

Počas minulého ročníka Junior festivalu rozdala spoločnosť DB Schenker deťom viac ako 2500 stromov. Čo dokážu tieto stromy o pár rokov?

  • Každý deň vyprodukujú kyslík pre 10 000 ľudí
  • Majú rovnaký ochladzujúci účinok ako 25 000 izbových klimatizačných jednotiek
  • Ak by sa všetky stromy vysadili do jedného parku, dokázali by znížiť počet baktérií v mestskom vzduchu až o 90% a výrazne by znížili hlučnosť a prašnosť v okolí parku

Tešíme sa, že vďaka DB Schenker a Lesom SR zazelenajú vybrané mestá po celom Slovensku.

Komentáre