Podľa Bratislavskej teplárenskej, a.s., žiaci, študenti základných a stredných škôl sú „zajtrajškom“ životného prostredia, preto sa firma rozhodla podporovať festival Ekotopfilm – Envirofilm.

Audiovizuálna tvorba, ktorá bude v rámci festivalu mládeži premietaná je správnou motiváciou ako aj vzdelávacím prostriedkom.

„Veríme, že naši potomkovia si takto bližšie predstavia a osvoja ako je potrebné starať sa o životné prostredie, a že je možné začať od maličkostí ako je triedenie odpadu, šetrenie energie, tepla, vody až po podporu ekológie inými formami ako sú nové smart riešenia.“

Ďalším prínosom Junior festivalu je zároveň možnosť vidieť naživo interaktívnou formou posolstvá a myšlienky, ktoré predtým „malí“ diváci videli v náučných filmoch.

„Veríme, že mladá generácia bude nadšená z informácií, ktoré na tomto podujatí nasajú a začnú nové poznatky z oblasti environmentálnej ochrany aplikovať hneď po ukončení tohto jedinečného festivalu.“

Zdroj: Bratislavská teplárenská, a.s.

Bratislavská teplárenská, a.s. ako výrobca a distribútor tepla a elektrickej energie vo väčšine mestských častí hlavného mesta Bratislava, je už neodmysliteľne spojená so životným prostredím. Teplo a elektrickú energiu vyrába s ohľadom na maximálnu využiteľnosť technológií s čo možno najmenším vplyvom na ovzdušie. Vo veľkých zdrojoch má nainštalované prvky a technológie, ktoré minimalizujú znečisťovanie životného prostredia.

Spoločnosť využíva efektívnu kogeneráciu – výroba tepla a elektrickej energie súčasne, čím dochádza k znižovaniu zaťaženia životného prostredia emisiami. Zároveň s ohľadom na životné prostredie zlikvidovala technologické časti mazutového hospodárstva a rozvody mazutu. V novopripájaných objektoch sa snaží aplikovať obnoviteľné zdroje, ktoré napomáhajú k znižovaniu produkcie emisií zo spaľovania fosílnych palív a prinášajú trvalú udržateľnosť. Šetrný prístup k životnému prostrediu ako aj zvyšovanie povedomia o zodpovednom správaní a lepšiemu vzťahu k prírode, ako aj udržateľný rozvoj je jednou z ich priorít. Rozvíjať aktivity v oblasti ochrany životného prostredia plánuje aj v budúcnosti.

Bratislavskej teplárenskej ďakujeme za podporu festivalu a tešíme sa na našu spoluprácu.

Komentáre