Mesto Bratislava podniká kroky, aby sa z nej stalo mesto rozumné, tzv. smart city. O tom, ako sa mestu darí, nám prezradil primátor Ivo Nesrovnal.

Ivo Nesrovnal – primátor mesta Bratislava

„Milí priatelia,

v prvom rade mi dovoľte, aby som organizátorom tohto výnimočného festivalu, ktorý je venovaný environmentálnym témam, zablahoželal k jeho 45. výročiu! V tomto prípade je naozaj vidieť, že, ak niečo robíme s nadšením, láskou a máme cieľ, nič nás v tom nemôže zastaviť. Ani spojenie zdanlivo nespojiteľného – spojiť verejný, súkromný a štátny sektor v problematike trvalo udržateľného rozvoja. 

Planéta je zamorená odpadom, ktorý v čoraz väčšej miere v negatívnej miere ovplyvňuje jej trvalo udržateľný rozvoj od kvality ovzdušia až po kvalitu vôd. 

Rovnako je tomu aj v mestách, ktoré sa stávajú centrom ekonomík a sťahuje sa do nich viac obyvateľstva. Ekologické problémy a zhoršené životné prostredie sa negatívne podpisujú na kvalite života ľudí. Aj to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa mesto Bratislava usiluje byť smart.

Základnou myšlienkou smart city vízie mesta Bratislava je: Rozumná Bratislava – lepšie miesto pre život a zvyšovanie kvality života na báze inovácií, a to aj pokiaľ ide o šetrné hospodárenie s vodou alebo o ekologickejšie nakladanie s odpadmi. Premeniť Bratislavu na mesto, v ktorom sa bude obyvateľom lepšie žiť a dýchať.

Bratislave sa dnes historicky veľmi dobre darí. Prebrali sme ju k životu. Vytvorili sme z nej modernú európsku metropolu a nebojíme sa riešiť problémy, ktoré sa vždy len odkladali. Chceme, aby bolo mesto čo najčistejšie a priateľské voči životnému prostrediu.

Na zmiernenie a riešenie ekologických problémov v mestskom prostredí sa hlavné mesto rozhodlo prijať s tým úzko súvisiace opatrenia, ako sú podpora verejnej, pešej a cyklistickej dopravy, budovanie nových bus pruhov či modernizácia prostriedkov a skvalitňovanie služieb MHD, ako aj rozvoj elektromobility.

V rámci starostlivosti o zeleň a ochranu biodiverzity plánuje mesto Bratislava v tomto roku pokračovať v revitalizácii parkov, cestnej zelene a verejných priestranstiev a vysadiť 204 ks stromov, 2 160 kríkov, 1 332 ks letničiek do samozavlažovacích kvetináčov. Keďže hlavné mesto aktívne podporuje ochranu prírody a biodiverzity v mestských oblastiach. V tomto roku sme osadili 150 vtáčích búdok nielen v mestských lesoch, ale aj v centre mesta.

Mestá v dôsledku zvýšeného počtu obyvateľstva začínajú byť zahltené odpadmi z obalov, ktoré sa problematicky triedia. Novým smart riešením v bratislavskej spaľovni preto už čoskoro bude separačná linka, prvá svojho druhu na Slovensku, ktorá bude určená pre plasty a papier. Navyše, od minulého roka sa na území Bratislavy zbiera aj biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov aj bytoviek na zhodnotenie v kompostovni. Okrem toho sú v Bratislave štyri polopodzemné kontajnerové stojiská, ktoré viac prispievajú k čistote okolia a ide zároveň o ďalšie zo smart inovácií v prospech životného prostredia, na ktorom Bratislave záleží.

Ďakujeme primátorovi mesta Bratislava, že opäť uvítal náš festival a držíme prsty v stálom napredovaní udržateľnej Bratislavy.

Komentáre