Zdroj: Microbirth

Myslíme si, že sme na vrchole našej existencie, ale realitou je, že sme doposiaľ neboli tak chorľaví ako v súčasnosti. Čelíme rastúcej epidémii chorôb. Od astmy po obezitu či alergické ochorenia. Budúca generácia je skutočne ohrozená. Náš staroveký mikrobióm, ktorý nás chránil pred mnohými ochoreniami, čelí degradácii. (zdroj: Microbirth)

Prečo tomu tak je? Existujú vôbec možnosti zmeny smerovania ľudstva? Vedeli ste, že existuje jeden moment pri pôrode, ktorý dokáže správne naštartovať imunitný systém človeka a predísť tak viacerým ochoreniam? Túto veľmi dôležitú a aktuálnu tému, nám aj prostredníctvom filmu Mikropôrod na festival Ekotopfilm – Envirofilm prinášajú OZ Ženské kruhy.

Združenie sa ekológii bytia venuje od samotného začiatku – pôrodu. A my vám prinášame zaujímavý rozhovor s členkou združenia, terapeutkou a dulou Zuzanou Bajkaiovou. Dozviete sa informácie, ktoré vám zmenia pohľad na existenciu a smerovanie ľudstva už od samotného začiatku. Prezradíme vám, ktorý moment po pôrode je podstatný pre ďalší vývin človeka.

Prezraďte niečo viac o vašej práci, kto je dula?

Duly sú špeciálne vyškolené ženy, ktoré poskytujú  podporu tehotným ženám. Duly pomáhajú aj počas pôrodu a šestonedelia. Nejde o zdravotnícku profesiu, ide o psychickú a fyzickú pomoc pri pôrode, prípravu na materstvo a život s bábätkom.

Okrem sprevádzania žien sa zaoberám dlhodobými dopadmi pôrodu na život človeka, liečením limbického odtlačku, čo je pamäťová stopa v tele človeka z obdobia prenatálneho vývinu, pôrodu a raného detstva. Prenatálne skúsenosti a zážitky z pôrodu utvárajú základy osobnosti človeka. To, čím sa staneme alebo chceme stať, naše vzťahy k sebe samým, k rodičom, priateľom, všetko je ovplyvnené tým, čo prežívame v týchto zásadných obdobiach.

Zdroj: pixabay.com

Na vašich prednáškach sa spomína výraz bonding, čo presne znamená a ako dôležitá je táto bezprostredná väzba?

Je to vyvrcholenie celého pôrodného procesu, čas pre zvítanie sa, zamilovanie a pripútanie. Podporiť bonding znamená rešpektovať a rozumieť fyziológii pôrodu a vzácnym hormonálnym procesom fungujúcim v jedinečnom a nikdy sa neopakujúcom móde.

Zdravotníctvo na Slovensku je veľká téma, ktorá sa potýka s rôznymi problémami. Nás zaujíma s akými očakávaniami idú ženy do nemocnice, keď majú na svet priviesť dieťa – nový život?

Každá žena si celý život pamätá ako sa cítila, keď rodila svoje dieťa. A každá má svoje predstavy, nedá sa to paušalizovať. Pôrod je jedinečnou skúsenosťou pre každú z nás, a to akým spôsobom je poskytovaná starostlivosť a podpora ženám pri pôrode je svedectvom o kultúre konkrétneho štátu. V našom prípade v tomto smere štát zlyháva. Myslím si, že ženám nejde ani tak o to aby porodili celkom podľa svojich predstáv, ale o to aby boli rešpektované, informované, aby bola zachovaná ich dôstojnosť a integrita.

Zdroj: pixabay.com

Ako to vyzerá v iných krajinách?

Najlepšie výsledky majú pôrodnícke systémy v škandinávskych krajinách. Zároveň sa jedná o krajiny, kde je pôrodná starostlivosť ženám pri fyziologickom tehotenstve a pôrode poskytovaná prevažne pôrodnými asistentkami a ženy majú na výber viac možností ako a kde porodiť svoje dieťa. V týchto krajinách je tiež celkovo nižšia miera zásahov do pôrodu, menej pôrodov končí cisárskym rezom.

Sú však aj krajiny, kde zdravotná starostlivosť ženám nie je automaticky k dispozícii alebo je poskytovaná veľmi nekvalitne, čo sa odráža na vysokej materskej a novorodeneckej úmrtnosti. Cieľom by teda mala byť bezpečnosť celého pôrodu a rešpektovanie individuálnych potrieb ženy zároveň. Vo svete je to momentálne veľká téma a dôvod pre ktorý odborné organizácie iniciovali projekt nemocníc priateľských k matkám aj deťom. V týchto zariadeniach by ženám mala byť poskytovaná zdravotná starostlivosť správne a s rešpektom.

Zdroj: pixabay.com

Momentálne cestujete s festivalom Ekotopfilm – Envirofilm po krajských mestách, kde ste súčasťou programu – sprievodnej prednášky s pomenovaním Ekológia bytia. Je podľa vás dôležité navštevovať podujatia tohto typu, či už z vášho pohľadu ako duly alebo z pohľadu návštevníka?

Je to pre mňa vzácna skúsenosť a som za ňu vďačná. Celé desaťročia množstvo ľudí a organizácií usiluje o zlepšenie životného prostredia, robia osvetu a mobilizujú ľudí k ekologickejšiemu životu. Vyzerá to tak, že sme už dávno začali robiť aj sebe to, čo robíme našej planéte. Aj my sme súčasťou prírody, človek je chodiaci ekosystém.

Ekológia bytia je o zvyšovaní vedomia ľudstva, o informovaní verejnosti o dôležitosti podpory fyziologických procesov pri pôrode a po ňom. Je potrebné vrátiť sa na začiatok a dovoliť ďalším generáciám detí narodiť sa jemne a s láskou. Spolu s napĺňaním potrieb a rešpektujúcou výchovou je to ten najlepší základ k tomu, aby z týchto detí vyrástli empatickí ľudia, citliví k prírode, súcitní k zvieratám a iným bytostiam. Je to jednoduché, lacné a iste oveľa účinnejšie ako stavať väzenia a psychiatrické kliniky, kvôli chybám, ktorých sa dopúšťame.

Vaša prednáška nadväzuje na dokumentárny film Mikropôrod. Aké je vaše prepojenie?

Ženské kruhy finančne podporili film Mikropôrod, premietaný na festivale Ekotopfilm – Envirofilm. Cítili sme potenciál tohto filmu a iniciovali sme jeho prihlásenie na festival. Veľmi sa tešíme, že získal jednu z hlavných cien. Teraz je potrebné posunúť sa ďalej, aby posolstvo filmu pomohlo prispieť k tak prepotrebnej zmene v praxi.

Komentáre