Veľké európske metropoly, ktoré sú najviac zaťažované negatívnymi vplyvmi na životné prostredie v dôsledku vysokého rozvoja individuálnej automobilovej dopravy riešia túto problematiku na jednej strane zvyšovaním kvality MHD za súčasnej reštrikcie individuálnej automobilovej dopravy a na druhej strane zvyšovaním podielu elektrickej trakcie pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy. Vo viacerých európskych mestách sa stále viac využíva elektrická trakcia a to nielen metro, električky a trolejbusy, ale aj nové systémy využívajúce elektrickú energiu, a to vozidlá s batériovým pohonom – elektrobusy

Zdroj: pixabay.com

Dopravný podnik Bratislava už v minulosti skúšal na linkách MHD viaceré elektrobusy (od rôznych výrobcov). Na základe týchto skúšok možno konštatovať, že s prevádzkou elektrobusov treba do budúcnosti uvažovať, avšak nevyhnutnosťou bude doriešiť všetky ekonomické a technické aspekty. Na základe zhodnotenia systémov elektrobusov, resp. trolejbusov s pomocným batériovým pohonom, by bolo v podmienkach Bratislavy odporučiť nasledovné druhy vozidiel.

Zdroj: DPB

Čisto batériové elektrobusy s dojazdom cca okolo 150 km, vhodné prakticky pre všetky súčasné linky s vozidlami kategórie MINI. V podmienkach Bratislavy by išlo o cca 10 liniek (10 vozidiel). Elektrobusy s možnosťou dobíjania počas prestávok, vhodné pre bežné linky. V podmienkach Bratislavy by bolo možné takéto vozidlá použiť prakticky na každej linke so sólo vozidlami, ktoré majú jednu z konečných v blízkosti električkovej alebo trolejbusovej trate s možnosťou vytvorenia krátkeho trolejového, resp. napájacieho bodu pre napájanie – nabíjanie vozidiel. Medzi elektrobusy je možné zaradiť aj trolejbusy s pomocným batériovým pohonom. Práve takéto vozidlá by mohli naplniť požiadavky lepšej dopravnej obslužnosti za súčasného zníženia výkonov autobusovej dopravy. Takýmito vozidlami je možné zabezpečiť predĺženie niektorých trolejbusových liniek. Dnes sú v ponuke aj sólo (12 m) aj kĺbové (18m) vozidlá. 

DPB, a.s. má záujem poskytovať služby verejnosti progresívnymi dopravnými prostriedkami, ktoré sú bezpečné, komfortné a taktiež sú šetrné k životnému prostrediu. Z toho dôvodu uvažuje DPB do budúcnosti s obstaraním elektrobusov, alebo trolejbusov s pomocným batériovým pohonom. Veríme, že ich bude čo najviac.  

A to, že Dopravnému podniku Bratislava záleží na ochrane životného prostredia, svedčí aj to, že tento rok je opäť partnerom a podporou Ekotopfilm – Envirofilm festivalu. Za to im ĎAKUJEME.

Komentáre