Nakladanie s odpadmi zrkadlí úroveň našej kultúry. Efektivitu ovplyvňuje okrem dobre fungujúceho systému aj uvedomelosť a kultúrna vyspelosť občanov. Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Recyklujeme žalostných 12% odpadu, zvyšok končí na skládkach. Európskym priemerom je 32% (2012). Švédsko ohromuje až 99% úspešnosťou v zhodnocovaní a recyklovaní odpadu, Dánsku sa darí zrecyklovať 45% odpadu. Ako vieme na Slovensku toto číslo spoločnými silami zvýšiť? 

Zdroj: pixabay.com

V rámci nášho festivalu sa venujeme rôznym environmentálnym témam. Odpadová situácia Slovenska je jednou z nich. Najbližšie budeme rozoberať, ako je to s odpadmi – čo sa separácie týka, v meste Holíč, kde prichádzame 3. októbraPozývame vás na zaujímavú diskusiu do Holíčskeho zámku. Na  vaše otázky budú odpovedať Miroslava Straková z Oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ Holíč, Karol Čambal konateľ spoločnosti VPP servis a Peter Krasnec z Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve.

Peter Krasnec

Naše podujatie privítal aj sám primátor mesta Holíč Zdenko Čambal: „Vítam každú príležitosť oboznámiť občanov mesta a predovšetkým mladých ľudí s problematikou starostlivosti o životné prostredie. Ochrana prírody, zdrojov pitnej vody a vzduchu, ktorý spoločne vdychujeme, je vecou nás všetkých. Holíč dlhodobo presadzuje naplnenie cieľov, na ktoré upozorňuje festival EKOTOPFILM-ENVIROFILM. Vážim si, že Váš festival zavítal do nášho mesta. Myslím, že je to oprávnené. Rastieme nielen počtom obyvateľov, ale aj ich vzdelaním a spoločenským nasadením. Ochrana životného prostredia si vyžaduje kolektívne povedomie a práve tým sa našťastie môžeme hrdiť. Stávame sa novým hospodárskym a kultúrnym bodom na mape Záhoria. Preto verím, že festivalový program bude mať pozitívnu odozvu hlavne u našich detí a mládeže, a že si práve oni uvedomia, že osud planéty Zem majú vo svojich rukách.“

Ďakujeme za podporu a veríme, že vás príde čo najviac. Sledujte nás aj na Facebooku a uvidíte ukážky všetkého, čo vás čaká. Tešíme sa na vás! Vstupné je u nás ZADARMO. 🙂

Komentáre