Na našich cestách s festivalom zavítame do rôznych kútov Slovenska. V každom z navštívených miest a krajov nás zaujímajú aktivity, ktoré vyvíjajú v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom a ochranou životného prostredia. Najbližšie navštívime v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) mesto Holíč. Trnavský kraj podporil v rámci Výzvy Podpora mládežníckych aktivít TTSK viaceré projekty so zameraním na životné prostredie, ekológiu, vzťah k prírode, určené pre všetky vekové kategórie.

V minulosti sa vďaka podpore kraja mohli realizovať dve etapy značenia turistickej trasy Holíčsky lužný les, ktorý vykonal Klub turistov Holíč. V meste Holíč na navyše nachádza aj 5 cyklotrás, ktoré majú spolu 14,1 km, takže vášniví turisti i cyklisti si prídu na svoje 🙂

Cyklotrasa po hrádzi rieky Morava

V roku 2017 v rámci výzvy Podpora mládežníckych aktivít TTSK boli podporené tiež projekty združenia Modrý lev Holíč na revitalizáciu prameňa Pasienky. V spolupráci s mestom Holíč organizuje kraj aj akciu Mesto deťom a v rámci spolupráce s Ústavom krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied organizuje každoročne Deň Zeme.

Deň Zeme 2014

Trnavský kraj je tiež zriaďovateľom stredných škôl, ktoré svojim zameraním a vzdelávacími programami priamo súvisia s vytváraním a ochranou životného prostredia – ide o záhradnícke a poľnohospodárske stredné školy.

Smolenice – viac ako 350 ročná chránená lipa

V Holíči nie je ochrana životného prostredia cudzia Strednej odbornej škole, ktorá v rámci Environmentálneho akčného plánu triedi odpad a využíva ho ako druhotnú surovinu. Škola je už druhý rok zapojená do medzinárodného environmentálneho projektu Zelená škola, ktorého hlavným cieľom je pomôcť vytvoriť zdravšie, „zelenšie“ školy a spoločnosť. V škole  je pracovný, akčný tím, tzv. Kolégium Zelenej školy, ktoré riadi a organizuje ekoaktivity tohto programu.

Výbornou akciou, ktorú škola organizuje sú napríklad Vianočné a Veľkonočné tvorivé dielne pre Senior dom Terézia Holíč a materské školy Holíč, a taktiež tvorivé dielne pri príležitosti Dňa Matiek, kde sa nájdu a recyklujú len výrobky z odpadových materiálov.

Medzi ďalšie zaujímavé projekty patrí aj zorganizovanie akcie „Blší trh“ – výmenný obchod alebo predaj nepoužívaných vecí z domácností študentov a zamestnancov školy. Škola sa deti snaží motivovať  k ochrane životného prostredia zábavnou formou, preto organizuje súťaže medzi triedami o najkrajší kontajner na separovaný odpad v triedach. Nájdete tu aj nádoby na zber starých batérií a informačné materiály o separovaní batérií. V roku 2014 v súťaži Ekologický čin roka, ktorý vyhlasuje Trnavský kraj, získala táto škola odmenu za výrobu podložiek na hniezdenie pre bocianov na Záhorí a v tomto roku študenti pri príležitosti Dňa Zeme vyčistili okolie Veterného mlyna v Holíči

Vyhodnotenie Ekočin roka 2016

Zelených aktivít mesta Holíč s podporou TTSK je naozaj mnoho. Inšpirovali ste sa? My sme radi, že do tohto mesta prichádzame už 3. októbra. Všetkých vás pozývame, budeme vás čakať na zámku. 🙂

Komentáre