Už ste niekedy navštívili mesto Holíč? Vedeli ste, že sa tu nachádza krásny historický zámok, jediný veterný mlyn holandského typu na Slovensku, úžasné kostoly a raritou sú tajomné kamenné megality pripomínajúce Stonehenge? Tieto krásy odporúčame vidieť.

Holíčsky zámok slúžil kedysi ako hraničná pevnosť strážiaca západnú hranicu ešte Uhorského kráľovstva. V priebehu storočí prešiel niekoľkými stavebnými úpravami a bol vlastníctvom rôznych rodov. V súčasnosti zámok a jeho areál prechádza postupnou rekonštrukciou a je sprístupnený širokej verejnosti počas letnej turistickej sezóny (máj – september). Súčasťou prehliadkovej trasy je pekná kaplnka či historické podzemné chodby. Po prehliadke si môžete vychutnať dobrú kávu v kaviarni nachádzajúcej sa v novozrekonštrukovanej budove Kultúrno – osvetového centra, Tabačiareň, alebo posedieť pri víne v Zámockej vinárni. Príjemná je i prechádzka a návšteva novovybudovanej bylinkovej záhrady. V areáli zámku je taktiež možné prezrieť si exteriérovú expozíciu o Márii Terézii. Počas letných mesiacov môžete taktiež zažiť atrakciu pri člnkovaní v zámockých vodných valoch. 

Zdroj: zahorie.info

Areál Zámku v Holíči sa stal v posledných rokoch významných miestom kultúrno – spoločenského života mesta. Celoročne je dejiskom množstva podujatí. Medzi najväčšie podujatia patria v mesiaci jún Tereziánske dni, v septembri zavítajú do okolia zámku motocyklové preteky veteránovHolíčsky zámocký okruh, ďalej sú to v septembri Zámocké pivné slávnosti, v októbri je to veľmi obľúbené podujatie s názvom Strašidelná noc na zámku

Bastiónová pevnosť 

Novoveká fortifikácia Holíčskeho zámku je tvorená vonkajším a vnútorným okruhom opevnenia. Vonkajšie novoveké opevnenie je vybudované ako štvorboká bastiónová pevnosť. Opevnenie tvoria štyri bastióny päťuholníkového pôdorysu, na ktoré sa napájajú kurtíny. Bastióny pôvodne obsahovali každý po 10 strieľní.

Záhrady Holíčskeho zámku 

Veľmi intenzívne práce na parkovej úprave okolia holíčskeho zámku sa začali už v 18. storočí. Smerom na východ išlo o park anglického typu, ktorý prostredníctvom aleje spojil zámok s centrom Holíča. Najväčšia aktivita smerovala na zámok, kde bol vytvorený francúzsky park. Pri riešení sadovníckych úprav sa uplatnili všetky dobové moderné prvky ako napríklad parter, geometrické tvary výsadby rastlín, aleje v tvare trojzubcov, múriky s bránkami, drobná parková architektúra. Dôležitú úlohu pri koncepcii zohrala voda. 

Bylinková záhrada

V roku 2015 bola vybudovaná v historickom priestore v mieste panskej lúky bylinková záhrada. Záhrada je situovaná na ploche v juhovýchodnej časti areálu, nadväzujúcej na zámockú vodnú priekopu a obklopujúcu existujúcu vodnú plochu obdĺžnikového pôdorysu. Záhrada nadväzuje na tradíciu pestovania kuchynských rastlín a bylín v zámockom areáli. Záhrada bola vybudovaná ako súčasť väčšieho zámeru obnovy zámockých záhrad v Holíči.

Budova tabačiarne a koniarne 

Nakoľko fortifikačné opevnenie stratilo v období 18. storočia svoju obrannú funkciu boli v jeho tesnej blízkosti vybudované dve hospodárske budovy. Kvôli svojej primárnej funkcii sú nazývané koniareň a tabačiareň. Obidva objekty majú pôdorys v tvare písmena L. Svojimi dlhšími krídlami boli osadené na hrady kurtín bastiónovej pevnosti. Kratšie krídla sú vsadené do hmôt juhovýchodného a severovýchodného bastiónu.

Veterný mlyn

V Holíči sa taktiež nachádza veterný mlyn, ktorý je jediným zachovaným kamenným mlynom tzv. holandského typu na Slovensku. Ide o kamennú trojpodlažnú stavbu z osemdesiatych rokov 19. Storočia. Jeho základom bola murovaná budova s kruhovým pôdorysom. Jeho pohyblivá strecha s veterným kolesom sa podľa potreby natáčala do smeru vetra. Mlyn má 3 podlažia a pivnicu. S mlynom sa spája meno stolára Františka Slámu, ktorý bol jeho staviteľom. V súčasnom mlyne sa prestalo mlieť po 1. sv. vojne. Naposledy bol rekonštruovaný v roku 1970.

Megality

Megality 

Nad sídliskom SNP sa do roku 1988 nachádzala praveká kruhová svätyňa (rondel), tvorená dvoma priekopami. Hlboká bola 5 m a široká 7 m. Rondely sú v strednej Európe datované do obdobia pred 5 500 až 6 500 rokmi. Kamene uložené v lapidáriu vo dvore manufaktúrnej budovy pochádzajú z 1 kultovej stavby zo severozápadnej časti rondelu, ktorá bola tvorené 25–timi kameňmi. Kamene boli sústredené v 2 kruhoch, pričom sa striedali nízke a široké „ženské“ kamene s vysokými a štíhlymi „mužskými“ kameňmi. V strede bol hlavný idol. V Holíči ho tvorí kameň, ktorého celková výška je 6,8 m (nad zem vyčnieva 4,5 m). Kameň je zdobený symbolmi vysekanými do jeho prednej strany.

Kostol sv. Martina

Holíč sa môže pochváliť aj krásnymi kostolmi. Navštíviť môžete Kostol sv. Martina a kláštor kapucínov v barokovo – klasicistickej stavbe, Gotický kostol Božského srdca Ježišovho vybudovaný v gotickom štýle a Evanjelický kostol v klasicistickom duchu. 

Holíčske pamiatky jednoducho dýchajú históriou. Ak ste milovníci dejín, je to to pravé miesto na výlet. 

Komentáre