V krásnej Zázrivej nájdete okrem nádhernej prírody i dobrých ľudí, ktorí vytvorili záchrannú stanicu pre zranené voľne žijúce zvieratá.

Zdroj: zachranazvierat.sk

Záchranná stanica v Zázrivej slúži na záchranu poranených či chorých voľne žijúcich živočíchov a mláďat. Jej zakladateľom je Metod Macek. Od roku 1990 je strážcom Štátnej ochrany prírody v NP Veľká Fatra. S tímom spolupracovníkov sa venuje ochrane a výskumu orla skalného nepretržite už takmer 30 rokov. V roku 2000 začal s rodinou a priateľmi budovať Záchrannú stanicu v Zázrivej, ktorá je svojou multifunkčnosťou na vysokej profesionálnej úrovni a v súčasnosti sa dá porovnať aj so stanicami v zahraničí.

Zdroj: Metod Macek

Záchranná a rehabilitačná stanica v Zázrivej predstavuje vybudované rehabilitačné zariadenie, ktoré poskytuje odbornú pomoc zraneným alebo inak handicapovaným voľne žijúcim živočíchom s cieľom umožniť im plnohodnotný návrat do voľnej prírody.

Program záchrany zahŕňa komplexnú starostlivosť pozostávajúcu z nepretržitej pohotovosti na prevoz nahláseného zraneného živočícha, ošetrenia, liečenia, rehabilitácie, prípravy na vypúšťanie a vlastného návratu vyliečených jedincov do prírody.

Zdroj: Metod Macek

S cieľom skvalitniť kontakt verejnosti s činnosťou záchrannej stanice v roku 2009 vzniklo Ekocentrum, v rámci ktorého sa pracovníci venujú ekovýchovným aktivitám. Ročne sa zorganizujú desiatky prednášok a navštívi sa viac ako tisíc ľudí. Všetky návštevy a exkurzie sú vopred dohodnuté.

Zdroj: zachranazvierat.sk

O záchrannej stanici a Ekocentre Zázrivá nám bližšie porozpráva Metod Macek už osobne na festivale Ekotopfilm – Envirofilm. Pozývame vás na diskusiu: ZÁCHRANNÁ STANICA V ZÁZRIVEJ – POMOC ZVIERATÁM V NÚDZI. Tešíme sa na vás!

Komentáre