Ako deti motivovať k recyklovaniu odpadu? V spoločnosti Brantner Gemer vedia ako na to. Pre deti predškolského a školského veku vymyslelo obchodné oddelenie viaceré projekty, ktoré motivujú deti k triedeniu odpadu a k ochrane životného prostredia.

Zdroj: brantnergemer.sk

Projekt „Ako triediť odpad“ má u školákov veľký úspech. Prvým bodom je oboznámenie sa s odpadom, čo to odpad vlastne je? Ďalší bod smeruje k tomu, ak už odpad vznikne, ako ho správne roztriediť. Hravou formou sa deti učia správne zaradiť odpad do kontajnerov, čo patrí a naopak nepatrí do zbernej nádoby. Čo vieme z odpadov vyrobiť, na čo nám vlastne slúžia. Oboznámiť žiakov MŠ a ZŠ o recyklácii odpadov, materiálovom i energetickom zhodnotení odpadov. Poukázať na to, že skládkovanie odpadov má nežiadúci vplyv na životné prostredie. Žiaci si môžu vytvoriť aj svoj vlastný obraz či farebnú húsenicu z vrchnákov z PET fliaš. Taktiež si môžu aj zasúťažiť v bláznivej štafete, či zatriediť odpad v súťaži ,,Kam patrím?“. A naši najmenší škôlkari sa učia a skúšajú farby prostredníctvom ,,nezbedných vrchnáčikov“.

Zdroj: brantnergemer.sk

Ďalší projekt, ktorý spoločnosť organizuje je výtvarná súťaž s názvom ,,Brantneráčik Separáčik očami detí“, kde žiaci prvého stupňa základných škôl vymýšľajú maskota spoločnosti Brantner. Za odmenu dostane každý jeden žiak malý darček a zároveň sa škole venujú rôzne spoločenské hry, knihy, zberné nádoby do tried, určené na zber papiera, plastov a skla.

Zdroj: brantnergemer.sk

„Ak by sme našim projektom oslovili aspoň každé druhé dieťa zo škôl, ktoré sme navštívili a podarilo by sa nám u neho rozvinúť potrebu ochrany životného prostredia a kládlo by dôraz na separovanie odpadov, pre našu spoločnosť by to malo veľký význam,“ dodáva Ing. Jana Senková zo spoločnosti Brantner Gemer.

Zdroj: brantnergemer.sk

Firma Brantner Gemer s.r.o. podporuje aj mnoho spoločenských, športových a iných podujatí (od futbalových, šachových klubov, klubov dôchodcov, plesy, divadlá, dni obci či mesta, deň zeme, projekty Zelená škola) a iné voľnočasové aktivity.

Spoločnosť je zástancom toho, že problematiku odpadov treba viac rozoberať. Treba začať upozorňovať na vysoké percento skládkovania a viesť ľudí k správnemu triedeniu odpadov. Jednoducho treba začať od seba.

Preto je aj momentálnym cieľom práve v spolupráci s festivalom Ekotopfilm – Envirofilm osloviť primátorov miest, starostov obcí a riaditeľov škôl prezentáciami a aktivitami o správnom triedení odpadov, ktoré sú zamerané hlavne pre žiakov materských a základných škôl.

Komentáre