Niektoré školy na Slovensku sa vymykajú klasickému štandardu výučby. Príkladom je Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, kde kreatívna stránka naozaj nemá hraníc.

Školu animovanej tvorby sme bližšie spoznali tak, že nám minulý rok na veľký súťažný festival prihlásili film s názvom „Volám sa Eva a Jarovecké rameno si nedám“. Nadšenie študentov a chuť pre chrániť životné prostredie nášho okolia nás úprimne prekvapili a veľmi potešili. Tešíme sa nastupujúcemu trendu uvedomelých mladých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti prírodného dedičstva. S týmto inšpiratívnym filmom sme nakoniec prešli 30 miest Slovenska a niekoľko tisíc študentov malo možnosť zhliadnuť dokument svojich rovesníkov. 

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby (SSUŠAT) sídli v bratislavskej Petržalke a ponúka mnoho oblastí pre rozšírenie kreatívnej stránky študenta. Môžete si vybrať z viacerých študijných programov; animovaná tvorbu a grafický dizajn, fotografický dizajn, odevný dizajn, obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih, a ďalších. Čo sa týka vyučovania umelecky orientovaných predmetov, vlastní škola niekoľko technologických vychytávok, ktoré vo svete vlastní iba zopár škôl.

Z filmu Lesná Odysea od Matúša Kováčika

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby je zapojená aj do certifikačno-vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA. Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete, do ktorého je zapojených cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Program Zelená škola prebieha na Slovensku pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a ako najväčší environmentálny program na svete získal uznanie aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).

Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov.  SSUŠAT je nositeľom vlajky Zelenej školy už piaty školský rok a medzinárodný certifikát Zelenej školy získala dvakrát. Prvý raz za úspešné absolvovanie 2-ročného cyklu s témou ODPAD a druhý raz s témou VODA.

Aj napriek tomu, že tohto roku sa prihlásené krátke filmy študentov nedostali do užšieho festivalového výberu, pevne veríme, že v tvorbe filmov s témou trvalo udržateľného rozvoja budú študenti pokračovať. Už teraz sa tešíme na ďalšie výtvory 🙂

Komentáre