Rozvoj individuálnej motorovej dopravy má najmä negatívny dopad na životné prostredie. Zároveň komplikuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Aktuálny trend je potrebné zastaviť a ponúknuť ľuďom spoľahlivú, ale najmä ekologickejšiu alternatívu dopravy. Ak sa to podarí, bude to znamenať vyššiu kvalitu života v meste.

Moderná MHD s ekologickými vozidlami

V posledných rokoch sa v Banskej Bystrici podarilo do prevádzky zaradiť až 54 nových ekologických vozidiel MHD. Obnova sa uskutočnila vďaka trom úspešným projektom Dopravného podniku mesta a SAD Zvolen. S podporou eurofondov sú v obehu moderné  ekologické nízkopodlažné autobusy a trolejbusy v celkovej hodnote viac ako 20 mil. eur. Banská Bystrica je tak jedným z priekopníkov v masívnej obnove vozidiel MHD. Celá flotila je bezpečne rozdelená tak, aby nebola priamo odkázaná na vybraný druh energie. Tretinu tvoria trolejbusy, tretinu autobusy s dieslovými motormi spĺňajúcimi normu Euro 6 a zvyšok nové trolejbusy, ktoré majú dokonca o 25 percent nižšiu spotrebu elektrickej energie ako prechádzajúce vozidlá z deväťdesiatych rokov. V tomto roku mesto začína spolu s odborníkmi z Technickej univerzity vo Viedni pracovať na procese tvorby Plánu udržateľnej mobility mesta. Výsledkom budú efektívne opatrenia v doprave, s cieľom zvýšiť kvalitu života a eliminovať obmedzujúcu a zaťažujúcu dopravu v meste.

Zdroj: mesto Banská Bystrica

Rozbicyklovali celú krajinu

Samospráva tiež vytvára a zlepšuje podmienky pre podporu ekologických foriem dopravy, ktoré v meste tvoria zelený dopravný systém. Okrem plánovania a budovania cyklotrás v meste, dlhodobo organizujú aj podujatia na podporu udržateľnej mestskej mobility. Veď kampaň Do práce na bicykli vznikla a rozšírila sa na celé Slovensko práve z Banskej Bystrice, kde sa v roku 2012 zapojilo prvých 104 súťažiacich. Dnes sa do tejto kampane pripája  každý rok stále viac miest, tímov, účastníkov i organizácií. V aktuálnom ročníku je celkovo zapojených 99 samospráv, takmer 13-tisíc účastníkov a spoločne sa blížia k hranici 1 mil. najazdených kilometrov. Súťažiaci svojím ekologickým dochádzaním do práce ušetrili už viac ako 200 ton CO2.

Zdroj: mesto Banská Bystrica

Vytvárajú vhodné podmienky

Krokom vpred k  ekologickej doprave v meste bude aj otvorenie Inovatívneho návštevníckeho centra v priestoroch Hlavnej autobusovej stanice. Jeho súčasťou bude požičovňa e-bikov, ktoré si budú môcť záujemcovia  prenajať na celý deň. V návštevníckom centre bude možné e-biky bezplatne dobíjať či vykonať základný servis. Cyklostanovište s možnosťou dobitia i uschovania e-bikov sa buduje aj medzi železničnou a autobusovou stanicou. V okolí Banskej Bystrice sa nachádza viac ako tristo km zmapovaných cyklotrás, na ktorých je možné orientovať sa pomocou bezplatnej aplikácie Bikemap. Počas sezóny sú cyklistom k dispozícii aj cyklobusy, ktoré ich vyvezú priamo do okolitých miest v prírode. V neďalekej Laskomerskej doline sa nachádza doslova raj pre milovníkov cyklistiky. Okrem zážitkových trailov tu budú mať cyklisti k dispozícii servis pre svoje bicykle, požičovňu výstroja i občerstvenie. S týmto potenciálom a vďaka intenzívnej práci je Banská Bystrica súčasťou e-bike regiónu.

Mesto Banská Bystrica je partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre