Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytuje služby v oblasti montáží, rekonštrukcií a opráv technologických celkov, modernizácie výrobných zariadení, rekonštrukcií strojných zariadení a údržby. Už pri vzniku spoločnosti v roku 2010 generálne vedenie presne definovalo svoje požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia s ohľadom na poskytované služby.

Zdroj: pmpmontex.sk

Cieľom zavedenia manažérskeho systému v zmysle ISO 14001 je riadiť svoje služby tak, aby nespôsobovali degradáciu životného prostredia. Cieľavedomým zlepšovaním jednotlivých procesov a činností prispieva spoločnosť nielen k zlepšeniu životného prostredia, ale súčasne aj k znižovaniu vlastných prevádzkových nákladov. Dbá na znižovanie množstva odpadov triedením a separáciou, snaží sa eliminovať spotrebu energií, vody a plynu a v čo najväčšej možnej miere obmedzuje vypúšťanie emisií.

Hovorí sa, že príroda bez nás prežije, no my bez nej zahynieme. V duchu tohto hesla sa snažíme prenechať ju našim potomkom v čo najlepšej kondícii a zároveň podporujeme tradičný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM – ENVIROFILM.

Komentáre