Svet si postupne uvedomuje, že na zníženie emisií oxidu uhličitého a zmiernenie dopadov klimatických zmien je potrebné vynaložiť veľké úsilie. Aktívny prístup a ľudská uvedomelosť môžu dopomôcť k obnove a ochrane prostredia, v ktorom žijeme.

Jedným z príkladov snahy o zmiernenie negatívnych dopadov globálnych problémov je aj dobrovoľnícka akcia sadenia stromov v Indii. V štáte Uttarpradéš sa stretlo viac ako 800 000 dobrovoľníkov, ktorí mali jeden spoločný cieľ – vysadiť čo najviac malých stromčekov a pomôcť tak krajine v boji proti klimatickým zmenám.

Zdroj: www.nationalgeographic.com

Úsilie o obnovu lesného porastu zlomilo svetový rekord, ktorý bol naposledy  vyhlásený v roku 2013 v Pakistane, kde bolo vysadených 847 275 stromov.

Oficiálne výsledky dobrovoľníckej akcie ukazujú, že v Indii sa za 24 hodín vysadilo 49,3 milióna stromčekov 80 rôznych druhov.

Snaha zalesňovania Indie vychádza zo záväzku, ku ktorému sa krajina zaviazala na klimatickej konferencii v Paríži. V dohode, ktorá bola podpísaná na Deň Zeme 2016, India súhlasila vynaložiť 6 miliárd dolárov na zalesnenie 12 percent svojho územia.

Aký význam má výsadba stromov?

Zdroj: www.pixabay.com

Stromy majú schopnosť izolovať zo vzduchu oxid uhličitý, čím sa redukuje množstvo skleníkových plynov v atmosfére. India zaznamenala v posledných storočiach značný úbytok lesného porastu. Je to spôsobené najmä ľudskou činnosťou. Príkladom je odlesňovanie územia za účelom získania palivových či stavebných zdrojov. 

Našťastie obnovu stromov a zalesňovanie nepraktizuje len India, ale aj iné krajiny. Taktiež aj africké národy sa zaviazali zalesniť územie s rozlohou 100 miliónov hektárov. Ďalšími aktivistami sú aj viaceré krajiny či dobrovoľníci.

Zasadenie sadeníc stromov však ešte nie je konečný úspech. O malé stromčeky sa treba starať, potrebujú hlavne vodu a starostlivosť, aby sa zachoval ich rast a rozvoj.

Výskumy ukazujú, že až 40% malých stromčekov takej veľkej výsadby neprežije. Kompetentní o tejto skutočnosti vedia, preto budú tieto výsadby monitorovať prostredníctvom leteckých snímok a zisťovať, ktoré jedince potrebujú individuálnu pozornosť a starostlivosť.

Vedúci pracovníci taktiež dúfajú, že stromy vyčistia a zlepšia kvalitu ovzdušia v krajine, ktoré má India mimochodom jedno z najhorších na svete. Z top 10 najviac znečistených miest sa až 6 nachádza práve v Indii.

Zalesňovanie a výsadba stromov má veľký význam a rieši aj mnohé globálne problémy Indie ako je znečistenie, odlesňovanie či zmysluplné využitie krajinnej plochy.

zdroj

O zachovanie našich lesov sa snažíme presadiť aj na Ekotopfilm festivale. V spolupráci s partnerom DB Schenker rozdávame v rámci sprievodného programu školám malé stromčeky, ktoré majú za úlohu zasadiť a starať sa o ich rast. Za rok 2016 sa rozdalo vyše 200 stromčekov. V tejto aktivite budeme pokračovať a snahu o zalesňovanie našej krajiny rozširovať. Pridáte sa aj vy? 🙂

Zdroj článku: www.nationalgeographic.com

Komentáre