.

Študenti posledného ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov tento rok organizujú už jubilejný 10. ročník Modelovej konferencie, ktorej cieľom je prepojiť teoretické poznatky z oblasti diplomacie s praktickými skúsenosťami. V rámci tohtoročných rokovaní sa študenti spolu s domácimi, ale i zahraničnými odborníkmi zameriavajú na načrtnutie riešení v troch hlavných oblastiach medzinárodných vzťahov. Témy sa venujú aktuálnej problematike ilegálneho obchodu s ropou, zabezpečovania prístupu k pitnej vode v rozvojovom svete a tiež aj perspektívam hlbšieho partnerstva v rámci Vyšehradskej štvorky.

.

Keďže niektoré témy zasahujú aj do environmentálnej problematiky, na konferencii sme nemohli chýbať ani my. Už minulý týždeň sa v budove Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo sprievodné podujatie, kde sa študentom a vyučujúcim premietli dokumentárne filmy zamerané na problematiku vody a ropy. Výber týchto filmov bol ovplyvnený jednotlivými témami, ktoré sú predmetom diskusií v rámci pripravovanej Modelovej konferencie s cieľom pomôcť študentom k lepšej orientácii v danej oblasti.

.

V rámci 10. ročníka sa organizačný tím konferencie rozhodol spustiť crowdfundingovú kampaň, založenú na dobrovoľných finančných príspevkoch, ktoré pomôžu prezentovať projekt Modelovej konferencie čo najširšiemu okruhu verejnosti a zlepšiť tak kvalitu výučby na Slovensku. Ak vás projekt zaujal, podporiť ho môžete –TU

Komentáre