Tento rok najlepší film pre deti a mládež vyberie Detská porota, ktorej členmi budú žiaci zo Základnej školy pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Záujem detského diváka o takýto typ filmov a aktivity realizované počas Junior festivalu sa spoluorganizátorovi festivalu, Slovenskej agentúre životného prostredia, potvrdil aj počas vlaňajšej návštevy v tomto zdravotníckom zariadení, na ktorej nechýbal ani tatko Príroda, ktorý bol dlhoročným maskotom Medzinárodného filmového festivalu  Envirofilm v Banskej Bystrici.

Tatko príroda v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici zdroj: SAŽP

Zábavný program na ekotému spojený so súťažami a doplnený premietaním filmov vrátil na tváre detí úsmev a do Bratislavy na slávnostné vyhodnotenie festivalu poslali aj diplom, ktorí vyrobili pre režiséra filmu, ktorý sa im najviac páčil z minuloročnej ponuky festivalu. Program pod názvom Envirofilmáčik ani tento rok neobíde Detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici.

Tešíme sa, že deťom prostredníctvom filmov vieme ponúknuť ,,školu hrou“. Vďaka filmom sa žiaci a študenti základných a stredných škôl dozvedia ako chrániť životné prostredie a zodpovedne pristupovať k našej planéte, životu na Zemi.

Komentáre