Počas zatepľovania, ktoré je v súčasnosti veľmi rozšíreným trendom, dochádza k likvidácii hniezd a zimovísk dážďovníkov. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) sa rozhodlo dážďovníky chrániť.

Na festivale budeme o týchto zvieratách premietať dokumentárny film Branislava Molnára NÁVRAT DÁŽĎOVNÍKOV. Po filme bude nasledovať sprievodná aktivita BROZ – VEŽA PRE DÁŽĎOVNÍKY, kde nám ochranári z bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia predstavia ich architektonický projekt na záchranu dážďovníkov. 

.

Film Návrat dážďovníkov 

Dážďovníky si budujú hniezda hlavne na sídliskách v panelákoch, predovšetkým vo vetracích otvoroch v atike a v štrbinách medzi panelmi. Netopiere sa ukrývajú najmä v špárach medzi panelmi alebo v dutých priestoroch pod strechou. Pri zatepľovaní sa tieto miesta prekryjú izolačným materiálom, čím dochádza nielen k zániku úkrytov, ale často aj k usmrteniu týchto živočíchov, ktoré nemajú možnosť dostať sa von z úkrytov. Ochranári a odborníci už niekoľko rokov upozorňujú na nevhodné termíny a postupy pri realizácii stavebných prác ako je špárovanie a zatepľovanie panelákov. Cieľom ich úsilia však nie je úplne zastaviť tieto práce smerujúce k šetreniu energie. Naopak, ponúkajú alternatívne postupy a riešenia, ktoré nie sú ani finančne ani technicky náročné a ktoré zabezpečia ochranu týchto živočíchov a zachovanie ich hniezdisk a úkrytov aj po zateplení. Spolupráca medzi ochranármi a stavebníkmi už v niektorých mestách priniesla prvé pozitívne výsledky. Posunutie termínu zatepľovania mimo obdobie hniezdenia, vysťahovanie netopierov ešte pred zateplením budovy, zachovanie otvorených vetracích otvorov s hniezdami či inštalácia špeciálnych hniezdnych búdok pre dážďovníky a netopiere sú prvými krokmi v spoločnej snahe zachrániť tieto živočíchy.

.

Netradičný projekt – Obytná zóna pre dážďovníky

Tentokrát sa ochranári z BROZ rozhodli o netradičný projekt – postaviť „obytnú zónu“ iba pre dážďovníky, formou hniezdnej veže. Ide o vežu – architektonický projekt, ktorá pozostáva z 3 betónových stĺpov na ktorých bude osadených viac ako 100 hniezdnych búdok, v ktorých sa môže vyliahnuť až 300 mláďat ročne- 1 pár bežne vyvedie 2-3 mláďatá.

Umiestnená bude na vhodné miesto s blízkou existujúcou populáciou, aby ju dážďovníky prirodzene našli a obsadili. Veža je projektovaná v spolupráci architektov a ochranárov a je vhodne navrhnutá najmä z hľadiska nárokov druhu. Vizuálne ide o samostatný objekt – sochu, ktorá časom „ožije“ a prinesie miznúcej populácii nové možnosti hniezdenia.

„Veríme, že bude atraktívna ako pre dážďovníky, tak aj pre ľudí a prispeje tak k propagácii ochrany prírody takýmto nekonvenčným spôsobom,“ dodalo BROZ.

.

Aj malými krokmi môžeme prispieť k veľkým veciam. Týmto vás všetkých pozývame na film NÁVRAT DÁŽĎOVNÍKOV, ktorý premietame na Ekotopfilm – Envirofilm festivale v Hotel Tatra Bratislava 16.mája o 18:30. Po filme nám predstavitelia z BROZ predostrú projekt VEŽA PRE DÁŽĎOVNÍKY. Ak vás táto téma zaujala, príďte sa pozrieť a pýtať 🙂

Vstup máme voľný! 🙂

Komentáre