Cortizo Slovakia a.s, so sídlom v Novej Bani,  je výrobný podnik, ktorý začal svoju prevádzku na Slovensku v roku 2005. Patrí do skupiny ALUMINIOS CORTIZO, španielskeho lídra v spracovaní a úprave hliníka,  ktorého história vzniku siaha už do roku 1972. Počas svojej dlhoročnej trajektórie spoločnosť Aluminios Cortizo upevňovala svoje postavenie na trhu európskych krajín a dnes už zamestnáva viac  ako 2000 ľudía v 30 krajinách európy.

Práve Slovenské Cortizo bolo prvým výrobným podnikom  založeným spoločnosťou Aluminios Cortizo mimo Španielska. Za trinásť rokov od svojho vzniku sa z Cortizo Slovakia stal stabilný  výrobný podnik, ktorý na rozlohe 65.298 m2 disponuje lisovňou s tromi vytlačovacími lismi, dvoma lakovacími a jednou anodickou linkou, mechanizačným centrom,  baliarňou a expedíciou.

Najdôležitejšou súšasťou  Cortiza Slovakia sú jeho zamestnanci a v súčasnosti  poskytuje stabilné zamestnanie pre 350 osôb. Plány do budúcnosti Cortiza Slovakia však týmto číslom  nekončia.

zdroj: cortizo.com

Spoločnosť Cortizo hľadí aj na budúcnosť a snaží sa chrániť životné prostredie. Prostredníctvom divízie CORTIZO RECYCLING meníme zvyšné časti hliníka na primárne suroviny pre výrobu profilov. Spoločnosť Cortizo má 2400 zberných miest po celej Európe pre zozbieranie hliníkových zbytkov od svojich klientov, ktoré následne presunie do svojich dvoch taviacich liniek, kde sú recyklované a pretavené na hliníkové čapy. Treba poznamenať, že výroba recyklovateľného čapu predstavuje úsporu energie o 95 % v porovnaní s výrobou primárneho hliníka. Na druhej strane, v súlade s ochranou životného prostredia, spoločnosť Cortizo vyvíja hliníkové systémy pre architektúru s vynikajúcimi tepelnými vlastnosťami, takže okná, dvere a fasády prispievajú k výraznému zníženiu spotreby energie domácností a budov.

Spoločnosť Cortizo je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre