Udalosť roka. Presne tak označili prví cyklisti, ktorí absolvovali premiérových 13,4 km Vážskej cyklotrasy v sedle bicykla, otvorenie novej cyklotrasy medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom.

Príprava výstavby, projektovania a majetkovoprávneho vyrovnania prvého z ôsmich úsekov Vážskej cyklotrasy zabrala takmer celé štyri roky. Tak ako prvá časť Vážskej cyklotrasy, tak aj tie ostatné povedú v príjemnom prírodnom prostredí takmer v absolútnej segregácii od cestnej premávky po korune ochrannej hrádze najdlhšej slovenskej rieky. Vážska cyklotrasa povedie naprieč celým Trenčianskym samosprávnym krajom. Spojí tak nielen jeho južnú a severnú hranicu, ale aj tri kraje; Trnavský, Trenčiansky a Žilinský.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

Prispôsobená nie váhe bicykla, ale ťažkému nákladnému vozidlu

Kvalitu prvých kilometrov Vážskej cyklotrasy, ktorú župa postavila medzi obcou Horná Streda a Novým Mestom nad Váhom, v piatok 25. mája 2018 v slávnostnom pelotóne vyskúšala približne stovka cyklistov. Ďalší ľudia sa na tento cyklistický unikát prišli pozrieť pešo, na korčuliach či dokonca s kočíkmi a deťmi. „Istým spôsobom je táto cyklotrasa luxusná, nakoľko spĺňa aj podmienku Slovenského vodohospodárskeho podniku, aby bola prispôsobená aj váhe nákladných vozidiel, používaných na údržbu okolitých vodných tokov. Veľkou devízou cyklotrasy je aj jej segregovanosť od motorovej dopravy a teda aj bezpečnosť pre cyklistov. Som preto rád, že táto cyklotrasa bude využívaná nielen milovníkmi cyklistiky a korčuľovania, ale aj ľuďmi, ktorí chcú na bicykli dochádzať do práce,“ povedal župan Jaroslav Baška pri odovzdávaní cyklotrasy verejnosti.

Prvá časť skladačky 100 km dlhej Vážskej cyklotrasy začína na hranici Trnavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Horná Streda. Verejnosť ju tak môže využívať ako na šport, tak aj na dochádzanie do práce do okolitých firiem, nakoľko región Považia je typický svojím priemyselným charakterom. Dosahuje dĺžku 13,4 km a vo svojej priemernej šírke 3 metre je vedená prevažne po korune ochrannej hrádze rieky Váh. Podľa informácií zhotoviteľskej spoločnosti Strabag, s. r. o., výstavba cyklotrasy prebehla bez väčších komplikácií či prekážok. Celú výstavbu v hodnote približne 3,7 mil. € financoval Trenčiansky samosprávny kraj. Túto iniciatívu TSK dnes ocenili aj prítomní starostovia okolitých obcí, ktoré jej výstavbou získali bezpečné a atraktívne prepojenie jednotlivých katastrov.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

„Neváhajte, sadnite na bicykel, pretože deň, ktorý strávite v sedle bicykla, sa nezapočítava do ľudského života,“ vyzval všetkých prítomných národný cyklokoordinátor Peter Klučka, ktorý sa odovzdania úseku taktiež zúčastnil. Aby všetko zlé užívateľov tejto cyklotrasy obchádzalo, jej otvorenie požehnal evanjelický i katolícky pán farár. Pri historickom momente nechýbali ani poslanci Zastupiteľstva TSK, okolitých obecných samospráv, Slovenského vodohospodárskeho fondu, Slovenského pozemkového fondu, zhotoviteľskej spoločnosti, ale aj regionálnych cyklistických klubov a samozrejme, širokej verejnosti.

Nakoľko má byť Vážska cyklotrasa hlavnou cyklistickou kostrou Trenčianskeho kraja, okolité mestá a obce by sa na ňu postupne mali napájať vlastnými cyklotrasami, čo už v súčasnosti krátkym úsekom urobilo aj Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky samosprávny kraj je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre