Mesto Hlohovec je jedinečné svojou polohou na rieke Váh, históriou a vinárskou tradíciou. Právom sa pýši šestnásť hektárovou Zámockou záhradou, ktorá patrí k najvýznamnejším parkom Slovenska pre svoju prírodnú a kultúrnu hodnotu. S najväčším platanovým hájom v strednej Európe sa môžete zoznámiť príjemnou prechádzkou po trase Zámockého poznávacieho okruhu.

Zdroj: mesto Hlohovec

Okruh má päť zastávok, trasa s prevýšením 62 m je dlhá približne 2,6 km. Záhrada bola vybudovaná za grófa Erdődyho a je najkrajším a najnavštevovanejším prírodným celkom mesta. V dolnej časti parku sa nachádza umelé jazierko s ostrovčekom a fontánou. Je lemované chodníkom a je častým cieľom prechádzok. Jeseň je obdobím padania listov, ktoré často končia práve v jazierku. Jeho čistenie a samotná starostlivosť oň je opakovanou otázkou návštevníkov Zámockej záhrady.

Ako to teda funguje?

Jazero sa čistí v brehových častiach od spadnutého lístia a drobného odpadu (plastové fľaše, poháre a iný odpad), ktorý po sebe zanechávajú návštevníci parku. Narušená je však celková biologická rovnováha jazera, takže rozklad biologického odpadu, ktorý sa nachádza na dne jazera neprebieha dostatočným spôsobom. V jazere sa hromadia nánosy lístia a iného biologického odpadu, ktoré by sa v správnych podmienkach rozložili.

Problematické je tiež udržanie vyššej hladiny vody v jazere, ktorá je potrebná pre flóru a faunu jazera. Dno bolo v minulosti pre jeho prečistenie od nánosov prebagrované, čím bola narušená nepriepustná ílovitá vrstva a voda z jazera sa teda okrem prirodzeného výparu stráca aj únikmi cez dno a brehy jazera. Súčasťou vodného systému je tiež viacero technických zariadení, z ktorých niektoré sú v nevyhovujúcom stave.

Zdroj: mesto Hlohovec

Ako sa stará mesto o údržbu?

O údržbu sa stará mestská spoločnosť Mestská zeleň Hlohovec, ktorá každoročne dopĺňa do jazera baktérie. Tieto by mali napomôcť rozkladu organického odpadu v jazere. Sprevádzkované bolo tiež čerpadlo v studni, ktorým je dopĺňaná voda do jazera cez prívodný kanál. Nainštalovaná bola tiež fontána, ktorá má plniť okrem estetickej funkcie najmä funkciu prevzdušňovania vody v jazere, keďže ide o stojacu vodu, pri ktorej dochádza najmä v letnom období k značnému prehrievaniu a úbytku kyslíka potrebného pre flóru a faunu jazera.

Zdroj: mesto Hlohovec

Čo sa plánuje s jazierkom do budúcna?

Prioritou je prinavrátiť jazierku biologická rovnováha, ktorá je značne narušená. Aby sa jazero stalo esteticky aj ekologicky hodnotnou vodnou plochou, musí prejsť zložitým a dlhodobým procesom. Mesto Hlohovec dalo spracovať projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je možné začať realizovať základné procesy obnovy jazera ako plnohodnotnej vodnej plochy, ktorá bude esteticky príťažlivá a ekologicky funkčná. Opatrenia navrhované v projekte sú kombináciou jednoduchých zásahov, ale aj rozsiahlejších biotechnických úprav. Funkčnú a zároveň estetickú hodnotu jazera by malo zvýšiť napr. vytvorenie štrkových zón s výsadbou kvitnúcich mokradných rastlín na brehoch jazera, ktoré by zároveň napomáhali k udržaniu biologickej rovnováhy jazera a zlepšeniu kvality vody.

V týchto dňoch je Zámocká záhrada odetá vo farbách jesene. Jedinečnú atmosféru má však v každom ročnom období, preto neváhajte a navštívte ju. Stojí za to!

Zuzana Hrinková Siebentichová

Komentáre