V súčinnosti s viceprimátormi mesta Dunajská Streda, Lászlóa A. Szabóa a Attilu Karaffu 5. októbra na Námestí Sv. Štefana vstúpil do platnosti dlhodobý verejnoprospešný projekt pod názvom „Zasaď strom pre budúcnosť”.

Zdroj: www.dunajskostredsky.sk

V ten deň sa v parku stretli vedúce osobnosti mesta a rodiny s malými deťmi „za spoločnú vec” – lepší život v Dunajskej Strede: mesto spustilo projekt výsadby stromov, kým rodiny pre svoje deti sadili stromčeky, ktoré im neskôr budú poskytovať príjemný chládok a tieň.   

Ako zhromaždeným rodinám povedal viceprimátor László A. Szabó, „Vedenie mesta Dunajská Streda si je vedomé toho, že sme toto mesto preto dostali od svojich predkov a súčasných občanov, aby sme ho urobili čo najlepším, hlavne pre naše budúce generácie. Tieto malé deti a ich rodičia si zasluhujú, aby mesto bolo ešte priateľskejšie voči rodinám – v záujme toho my pracujeme. Mňa osobne teší, že sa stretli dve iniciatívy. Jednak sa spustila prvá časť mestského programu výsadby stromov, a zároveň aj rodiny navštevujúce Baba-mama klub zorganizovali sadenie stromov pri príležitosti 1. výročia založenia Itsipitsi dielne, ktorej je klub súčasťou. Takto si predstavujem spoluprácu mesta a občanov”.

Podľa slov viceprimátora Attilu Karaffu túto prvú časť programu výsadby stromov budú čoskoro nasledovať ďalšie – v prvej etape sa vysadí takmer dvesto stromov a ozdobných kríkov. Ďalším konkrétnym dátumom realizácie programu bude 21. október, Deň Zeme, kedy sa bude konať výsadba v parku pri stanici v súčinnosti s deťmi materských škôl.

Viceprimátor ďalej uviedol, že k programu sa môžu aj naďalej pridávať civilné organizácie či súkromné osoby.

S mladými dunajskostredskými rodičmi z Baba-mama klubu prišla spustiť program výsadby stromov aktívna organizátorka Ági Patasi Štefkovičová.  V súčinnosti s rodičmi malých detí sa 5. októbra na Námestí Sv. Štefana vysadilo zopár tuctov nových stromov. 

Cieľom zeleného projektu mesta je vytvoriť zelenšie mesto, resp. týmito „živými pamätníkmi” nabádať obyvateľov k uvedomelému životnému štýlu, ako aj k väčšej úcte k vlastnému prostrediu a jeho ochrane.

Komentáre