V GRANDEN ako jednej z TOP spoločností na trhu sprostredkovania poistenia si uvedomujú dopad aj malej firmy na komunitu a okolie. Preto majú transparentnosť a zodpovednosť voči zamestnancom na prvom mieste dôležitosti. Sú súčasťou umeleckých, kultúrnych, športových a charitatívnych podujatí. Ich snahou je byť nápomocný pri tvorbe rôznych projektov, prejaviť ľudskú stránku a zároveň s radosťou podporiť dobré myšlienky a nápady.

Ochrana zdravia

Spoločnosť GRANDEN finančne podporila zakúpenie prístroja pre liečbu brachyterapie onkologických pacientov v Nitrianskej nemocnici. Brachyterapia je forma rádioterapie, ktorá je pri liečbe lokalizovaných onkologických ochorení šetrnejšia a presnejšia ako klasická rádioterapia.

Podpora pre týrané rodiny

Taktiež pravidelne finančne pomáhajú pri realizácii benefičného koncertu „Bez modrín“. Hlavným organizátorom je Centrum Slniečko, ktoré je už roky útočiskom týraným, zanedbávaným a zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. 

Pomoc pre sociálne slabších

GRANDEN sa každoročne zúčastňuje benefičných akcií ako vydávanie adventnej kapustnice na vianočných trhoch pre sociálne slabších.

Podpora športu

V zdravom tele zdravý duch! Okrem iných benefičných aktivít, podporuje GRANDEN aj športoviská Panda Fight Club pri prestavbe stien a nákupe dresov. Pomáhajú vytvárať podmienky pre výkon športového džuda, sebaobrany a rôznych bojových umení na Slovensku. Zúčastnili sa a prispeli na Diplomatický charitatívny tenisový turnaj.

Milí Nitrančania, pozývame vás na festival Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý sa vo vašom meste uskutoční v utorok a stredu 20. – 21. júna 2017 v Mlyny Cinemas. Tešíme sa na vás!

Komentáre