Vďaka programu vysádzania stromov v meste sa v pondelok, 21. októbra, vo Svetový deň Zeme, park pri stanici obohatil.

Zdroj: www.dunajskostredsky.sk

Program sa začal realizovať za aktívnej spoluúčasti oboch viceprimátorov mesta, László A Szabóa a Attilu Karaffu, dňa 5. októbra na Námestí sv. Štefana pod názvom „Zasaď strom pre budúcnosť”. Aj pri pondelňajšom pokračovaní boli prítomné rodiny Baba-mama klubu, ktorý je súčasťou „Itsipitsi” dielne, ako aj dve družstvá z našich materských škôl. 

Primátor mesta Zoltán Hájos pozdravil všetkých zúčastnených v parku pri stanici, vyjadril radosť, že spoločenské programy sú nápomocné aj pri skrášľovaní verejných priestorov. Potom nasledoval krátky program detí z materských škôl, následne sa v parku vysadilo 14 stromov, neskôr budú nasledovať ďalšie na miestach podľa výberu hlavného mestského záhradníka. Pri sadení boli prítomní aj dvaja viceprimátori mesta.  

Cieľom zeleného projektu je výsadbou stromov urobiť mesto zelenším, resp. týmito „živými pamätníkmi“ podnietiť obyvateľov k prirodzenému životnému štýlu a zároveň k úcte a ochrane životného prostredia.

Komentáre