Mesto Šamorín sa nachádza na Podunajskej nížine v blízkosti hlavného mesta Bratislava. Prvá písomná zmienka o súčasnom Šamoríne je až z r. 1238. V Meste Šamorín nájdeme mnohé kultúrne a prírodné pamiatky, ktoré sa oplatí vidieť.

Mestský úrad Šamorín

Šamorín je ideálnym východiskovým bodom na absolvovanie výletov do oblasti Malých Karpát, ale aj do Bratislavy, Viedne a Győru. Na ostrove, miestnymi obyvateľmi nazývanom, „Malý Žitný ostrov”, medzi prívodným kanálom elektrárne Gabčíkovo a hlavným tokom Dunaja sa miestami zachovali prirodzené porasty lužných lesov, kam smeruje taktiež veľa turistov.

Zdroj: ostrovzitny.sk

Podľa výberu a náročnosti záujemcov sú tu veľmi dobré podmienky na ubytovanie a stravovanie turistov. V reštauráciách ponúkajú gastronomické špeciality Žitného ostrova.

Pri meste je vybudovaný prívodný kanál, ktorý ponúka možnosti vodných športov a vodnej turistiky. Po hrádzi kanála a zdrže vedie aj medzinárodná Dunajská cyklistická cesta, ktorá je jednou z cyklistických tepien Európy. Na severozápadnom kraji mesta sa na 10 hektároch pozemku rozprestiera krásny lesopark nazývaný Pomle s náučným chodníkom. Tento park plní dôležitú environmentálnu, kultúrnu, estetickú aj rekreačnú funkciu. V Šamoríne pravidelne organizujú medzinárodné kultúrne podujatia ako napríklad Pomlé festival,  Samaria – Dni starej hudby.

Pomle, zdroj: samorin.sk

Poloha mesta predurčuje Šamorín na rozvoj cestovného ruchu v zázemí hlavného mesta SR, najmä rozvoj cykloturizmu a voľnočasových aktivít pri Dunaji a v neďalekom rezorte x-bionic® sphere.

Zdroj: www.xbionicsphere.com

Miestne historické a remeselnícke tradície prezentuje mestský vlastivedný dom a v mestskom lesoparku je náučný chodník s prírodnými hodnotami. Počet výrobných podnikov na území mesta znázorňuje výhodnú geografickú polohu mesta a ústretovosť podnikateľom. Na území mesta sa nachádza aj priemyselný park tvorený zoskupením niektorých malých a stredných podnikov.

Kultúrny Dom na Námestí sv. Štefana

V meste je 8 objektov zapísaných do zoznamu pamiatkového fondu: radnica, rímskokatolický kostol, bývalý kláštor paulánov, kostol evanjelický, kostol kresťanskej reformovanej  cirkvi, synagóga, románsky kostol Šámot. Najhodnotnejšou pamiatkou mesta je pôvodne románsky, neskôr gotický kostol s jedinečnými nástennými maľbami, pamätník bojov v r. 1848 – 49, dva pamätníky zajatcov 1. svetovej vojny – ruský kríž a centrálny pamätník talianskych vojakov a reliéf M. R. Štefánika. 

Socha Nanebovzatia Panny Márie na Hlavnom námestí

V meste Šamorín sa nudiť rozhodnete nebudete. Môžete tu vyskúšať rôzne aktivity za pekného i škaredého počasia, stačí si len nájsť čas na malý výlet 🙂

Komentáre