Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Momentálne na Slovensku recyklujeme 23% odpadu, do roku 2020 sme sa zaviazali zvýšiť mieru recyklácie na 50%. Ako to vieme dosiahnuť?

Veľkú časť komunálneho odpadu v našich domácnostiach tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý končí nezhodnotený na skládke alebo v spaľovni. Ako vieme bioodpad zhodnotiť? A ako je na tom mesto Nitra, čo sa separácie a kompostovania týka, oproti zvyšku Slovenska? Odpovede na tieto a ďalšie otázky súvisiace s odpadmi sa dozviete v diskusii v Nitre 20. marca o 18:00. Pozvanie do diskusie prijali primátor Nitry Marek Hattas, referent pre odpadové hospodárstvo mesta Nitra Martin Pavelka a prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve Peter Krasnec.

Zdroj: pixabay.com

Jedným z diskutujúcich bude referent pre odpadové hospodárstvo mesta Nitra, Mgr. Martin Pavelka.

„Úroveň triedenia v meste Nitra v r. 2018 bola takmer 45% čo je vzhľadom na slovenské pomery celkom solídny výsledok. Napriek tomu je stále čo zlepšovať, pretože v zmesovom komunálnom odpade sa ešte stále nachádza dosť veľa odpadu, ktorý by mal skončiť v niektorom z kontajnerov na triedený odpad. Čo však osobne považujem za najdôležitejšie je fakt, že počet podnetov občanov, ktoré sa týkajú triedenia odpadu má stúpajúcu tendenciu. Ľudia skrátka chcú triediť, ale očakávajú, že im na to obec a štát vytvoria adekvátne podmienky. „

Martin Pavelka

Naším ďalším hosťom bude RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK a prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve.

Peter Krasnec

“Triedenie a následné spracovanie (zhodnotenie) bioodpadu je povinnosť, ktorá je zakotvená v európskej legislatíve. Slovensko, ako krajina EU, pristúpila k danej požiadavke a od 1.1. 2017 naplno zaviedla triedenie (zatiaľ len zeleného) bioodpadu. Daný typ odpadu, keďže je ľahko vytriediteľný a spracovateľný je vhodne oddeliť od komunálneho odpadu a spracovať do formy kompostu alebo iného výsledného produktu. Preto doporučujem triedenie bioodpadu.”

Pozvaní diskutujúci nám predstavia problematiku odpadového hospodárstva v meste Nitra, vyhodnotenie dosiahnutých úspechov za posledné obdobie a porovnanie s priemerom na Slovensku. Spoločne budeme hľadať možnosti, aby naše prostredie, v ktorom žijeme, bolo čistejšie, krajšie, zdravšie a najmä bez odpadov.

Ak vás téma odpadov zaujala, čakáme vás milí návštevníci, v Mlyny Cinemas. Vstup je u nás ZADARMO!

Komentáre